👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvandrarna - Hur var det förr?

Skapad 2018-09-20 13:01 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa den lättlästa versionen av Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna. Den handlar om Karl Oskar och Kristina som på 1800-talet lämnade fattigdomen i Sverige för att flytta till Amerika, i hopp om ett bättre liv. Vi ska också intervjua en äldre person om hur det var förr.

Innehåll

 

Du ska nu läsa en lättläst version av romanen Utvandrarna som är skriven 1949 av Vilhelm Moberg.

Om du vill lyssna på boken kan du logga in på Halmstad Bibliotek. 

 

Uppgifter:

1. Göra en intervju - Hur var det förr? Skriva ett referat

2. Frågor till del 1: Grindar på Amerikavägen. Lämnas in senast 16/11.

3. Uppgift till Utvandrarna: Skriva läslogg till Utvandrarna del 2.

4. Boksamtal. Delta i boksamtal och göra uppgifterna:

1 Sammanfattning - 2 Personbeskrivning - 3 Diskussionsledare - 4 Ordletare

 

 

 

 

Uppgifter

 • Frågor till del 1: Grindar på Amerikavägen

 • Läslogg Utvandrarna del 2

 • Referat - Intervju med äldre person

 • Boksamtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Bedömningsmatris - Intervju - Hur var det förr?

Rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Språket:
Skriva ett referat (sammanfattning av intervjun)
Du använder dig av ett för enkelt språk och texten fungerar inte som ett referat.
Du behärskar ett enkelt språk och anpassar det till uppgiften.
Du har ett bra språk med variation och det är väl anpassat till uppgiften.
Du har ett mycket bra språk som är helt anpassat till uppgiften.
Skrivregler/Stavning:
Form, stavning och grammatisk korrekthet.
Du använder inte skrivreglerna korrekt och stavningen felar på en del ställen.
Du gör få misstag i användandet av skrivreglerna och endast en del stavfel.
Du har bra koll på skrivreglerna och stavningen är bra.
Du använder skrivreglerna perfekt, stavningen och hela formen är mycket bra.
Innehåll:
Syfte och röd tråd.
Innehållet är inte anpassat till uppgiften.
Innehållet är enkelt men har en röd tråd.
Du har ett genomtänkt innehåll och en tydlig röd tråd. Du har gjort en inledning, delat in i stycken och avslutning.
Du har ett mycket väl anpassat innehåll, en tydlig röd tråd och ett mycket tydligt upplägg av texten.
Innehåll:
Referat om hur det var förr
Du skriver bara om hur personen har det nu
Du skriver enkelt om några saker från personen liv.
Du skriver ett utvecklat referat om personens barndom, skoltid,vänner, familj, arbete, kärlek och liv.
Du skriver ett välutvecklat referat om personens barndom, skoltid,vänner, familj, arbete, kärlek och liv.
Frågor:
Intervjufrågor
Du har inte skrivit med frågorna som ni gjorde till intervjun
Frågorna finns i dokumentet efter referatet
Frågorna finns i dokumentet efter referatet. Du har bra koll på skrivreglerna för frågor och stavningen är bra.
Frågorna finns i dokumentet efter referatet. Du har mycket bra koll på skrivreglerna för frågor och stavningen är mycket bra.