👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2018-09-20 13:26 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Religionskunskap Historia Svenska
Tillbaka till medeltiden! Du får lära dig om handel, bildning av stater, kristendomens införande, personer, händelser samt levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Vilka spår kan du se av medeltiden idag? Vilka ämnesspecifika begrepp finns det? Vad var konst på medeltiden?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du

tränar dina förmågor att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas,skapas och används.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

 • känner till på vilket sätt Sverige och övriga Norden kom i kontakt med övriga världen genom t. ex handel, kulturutbyte.

 • känner till vilka följder kristendomens införande fick för olika grupper av människor.

 • känner till den svenska statens framväxt och organisation.

 • kan ge exempel på hur vi idag kan se spår av medeltiden i våra dagar och hur det påverkar oss idag.

 • kan använda dig av viktiga historiska begrepp som används för att beskriva medeltidens förlopp, företeelser och händelser.

SE ÄVEN KOPPLINGAR och MATRIS

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Medeltiden åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har viss kunskap om viktiga händelser och personer på medeltiden och om deras levnadsvillkor.
Du har goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden och om deras levnadsvillkor.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden och om deras levnadsvillkor.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan berätta något om migrationen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om migrationen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om migrationen och handeln under medeltiden och jämföra den med nutiden.
Förmågan att reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan visa på något spår från medeltiden i samtiden/nutid.
Du kan visa på spår från medeltiden i samtiden/nutid.
Du kan visa på flera spår från medeltiden i samtiden/nutid.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har viss kunskap om historiska begrepp.
Du har kunskap om historiska begrepp.
Du har god kunskap om historiska begrepp.
Religion
Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan till viss del berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta och föra resenemang om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Svenska
Skriva text, brevet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva olika slags texter, i denna uppgift ett brev, med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter, brevet, med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter, brevet, med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
svenska
skrivregler, i brevet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna, brevet, använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna, brevet, använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna, brevet, använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
SvA
Språkliga strategier
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du använder då i huvud­sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
SvA
 • SvA  A 6
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.