Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Fiktiv karaktär

Skapad 2018-09-20 13:29 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Biologi
Detta är ett projekt inom Sex och samlevnad. Det handlar om att du ska skapa en fiktiv karaktär som har problem i vardagen som du ska förklara och lösa.

Innehåll

Detta är ett projekt inom Sex och samlevnad. Det handlar om att du ska skapa en fiktiv karaktär som har problem i vardagen som du ska förklara och lösa.

För att skapa denna karaktär arbetar vi mycket med UMO och deras hemsida för att hitta information och inspiration. 

Här hittar du vad din inlämning/redovisning ska innehålla:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/af08807_ad_stockholm_se/EeoidWICIjxCqT-c1giqWfEBzz1WkmTnSTz588yPUKJ4xA?e=Knmpan 

Olika förslag på "problem/besvär" hittar du här:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/af08807_ad_stockholm_se/EQUVH7O_n7tEo6ly-srSevEBP3xvJC70ae5bpUlwftqGfA?e=Hyp6t0

Begreppslista

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/af08807_ad_stockholm_se/EcbWS82k9otLhOa_oPW5SWkBMGxCwkg2oNmvSJ4MQ-nNDg?e=KFg6VD 

Länktips - fakta

https://www.umo.se/

https://www.youtube.com/user/UMOpunktSE 

https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/rfsu-material/

 

Redovisning

Du kommer redovisa detta projekt och får gärna göra det på ett kreativt sätt. Om du vill göra en film, en berättelse eller om du vill skriva en text är helt upp till dig!

Sista inlämningsdag/redovisningsdag är fredagen den 19 oktober v. 42. 

 

 

Uppgifter

  • Fiktiva karaktär

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Sex och samlevnad ht 16 åk 8

Lägre nivå
--------------------->
--------------------->
Högre nivå
Diskussion
Förmåga att diskutera frågor som rör sex och samlevnad såväl skriftligt som muntligt...
  • Bi  E 9
....enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
....utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
..... välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Information
Användande av informationskälla på...
  • Bi  E 9
... ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter
....ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter
...ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Kunskaper
Förmågan att använda modeller för att visa på samband som rör fortplantningsorganens byggnad och funktion (hur de är uppbyggda och fungerar).
  • Bi  E 9
Enkla samband .
Utvecklade samband.
Välutvecklade samband.
Begrepp
Förmågan att använda begrepp
  • Bi  E 9
Du kan använda dig av några begrepp som tillhör området.
Du kan använda dig av lämpliga begrepp som tillhör området.
Du behärskar och visar på god förståelse av begrepp som tillhör området.
Naturvetenskapliga upptäckter
Kunskaper om olika naturvetenskapliga upptäckter
  • Bi  E 9
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad t ex (preventivmedel, aborter), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar).
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad t ex (preventivmedel, aborter), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar).
Du kan förklara hur några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad hänger ihop och bildar helheter t ex (preventivmedel, aborter), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar). Vilken betydelse kan dessa kunskaper få i ett kulturellt sammanhang?
Resonera 1
Resonera kring hälsa och sjukdomar
  • Bi  E 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad).
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad).
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad).
Resonera 2
Resonera kring sexualitet
  • Bi  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet (kännedom om olika sexualiteter och samlevnadsrelationer)
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet. (kännedom om olika sexualiteter och samlevnadsrelationer samt betydelsen av dessa)
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet.(kännedom om olika sexualiteter och samlevnadsrelationer samt betydelsen av dessa t ex kulturellt, samhällsperspektiv)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: