Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 8A

Skapad 2018-09-20 14:08 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Kemi åk 8 Organisk kemi och biokemi
Grundskola 8 Kemi
I denna kurs lär vi oss om kolatomen och hur den fungerar som byggsten i många olika molekyler. Vi lär oss också om livets kemi - hur kolhydrater, fett, proteiner, DNA och vitaminer är uppbyggda

Innehåll

 

 

 

Vecka

Arbetsområde

Lektionsaktivitet

Läs-läxa Spektrum Kemi

Läs-läxa Spektrum Kemi Light

      34

Organisk kemi och oorganiskt kol

 

 

Ti: Presentation organkemins stamträd, bokutdelning, grovplanering med mål och betygskriterier, Intro oorganiskt kol (film)

To: Intro till fossila bränslen, kolväten (film)

 

156 - 168

Repetition s. 391

100 - 107

Repetition s.246

35

Organisk kemi - alkaner

To: Alkaner, Alkener, Alkyner Modellbygge,

 

251 – 256

 

157 – 159

 

36

Alkoholer och organiska syror

 

Ti: Alkoholer, organiska syror och estrar

To: Laboration alkoholer, (s.491 Spektrum lärarhandledning) - Labrapport

169 - 179

 

108 - 112

 

37

Oorganiskt kol

Ti: Eget arbete med arbetsblad och labrapport samt kap 10 avsnitt 10.1, 10.2 och 10.3

To: Eget arbete med arbetsblad och labrapport samt kap 10 avsnitt 10.1, 10.2 och 10.3

244-256

153 – 159

38

Kolets Kretslopp och förbränning

Ti: Digiexam 1

To: Förbränning

 

 

39

 

Ti: Kolets kretslopp Film

To: 

257 - 271

 

160 - 167

 

40

 

Ti: Repetition inför prov

To: Intro livets kemi, Föreläsning Kolhydrater, Titta på olika sockerarter, fetter

145-147

186 – 196

 

92-93

118 – 123

 

41

 

Ti: Digiexam 2  

 

 

 

42

 

Livets kemi

Ti: Fett och proteiner

To: Laboration Trommers Prov

197-207

 

124-129

 

43

Livets kemi

Ti: Enzymer

To: DNA

208 – 211

 

130 – 131

 

45

Livets kemi

Ti: Vitamin och mineral (Film)

To: Digiexam 3

 

 

46

Kost, hälsa och hygien

Ti: Läsning

220-240

139-148

 

 

Uppgifter

  • Digiexam 1

  • Laboration Trommers Prov

  • Laboration alkoholer

Matriser

Ke
Kemi 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lab3
Analysera resultat
Du diskuterar de olika alkoholernas egenskaper
Du ser någon likhet / skillnad mellan alkoholerna sinsemellan
Du ser flera likheter / skillnader mellan alkoholerna. Du kopplar alkoholernas egenskaper till deras kemiska strukturer.
Lab5
dokumentera resultat
Du gör en enkel labrapport. -De flesta rubriker finns med. -Majoriteten av resultaten är redovisade
Du gör en utvecklad labrapport. -Alla rubriker finns med. -Alla resultat är redovisade i tabellform
Du gör en välutvecklad labrapport -Alla rubriker finns med och är välutvecklade -Rapporten är tydligt skriven och lätt att läsa -Alla resultat är tydligt redovisade i tabellform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: