Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 Unidad 1 vecka 35-39 21/22

Skapad 2018-09-20 14:48 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här området kommer vi att lära oss att använda vardagsfraser i tal och skrift. Följ gruppens Classroom för lektionsplanering, uppgifter och länkar.

Innehåll

 Översikt

Veckoplanering

SPANSKA ÅK 7

v.34-39 (med reservation för ändringar)

Lektionsplanering, material och uppgifter finns på Classroom. Vi har en LÄXA i veckan till på torsdagar som finns på classroom och i veckobrevet. För att hänga med och befästa det nya språket behöver du träna utanför lektionen på egen hand ca. 1 timme i veckan. 

Bedömningsuppgifter är markerade i blått och hittas under “klassuppgifter” i classroom. Återkoppling kommer här på Unikum i "Uppgifter".

 

 

HT21

v.34

UNIDAD 1

Läroboken: Kapitel 1-2 i textbok + övningsbok

Ord & fraser: Hälsa och tala om vad du heter, räkna 1-10, Köpa glass och läsk 

Grammatik: Repetition av siffror 0-100

Övrigt:Introduktion till spanska i världen,  Förmågor, kunskapskrav & bedömning i Moderna Språk. “Kamikaze España - Comprar helado”

v. 35

Läroboken: Kapitel 3 i textbok + övningsbok

Ord & fraser: berätta om sig själv och samtala med andra.

Grammatik: Repetition av obestämd artikel UN/UNA

v. 36

Läroboken: Kapitel 4 i textbok + övningsbok

Ord & fraser: Djur

Grammatik: Regelbundna verb som slutar på -AR

v. 37

Läroboken: Repetition

Ord & fraser: Repetition

Grammatik:  Repetition

v. 38

UTVECKLINGSSAMTAL 1 LEKTION

PROV LÄS OCH HÖRFÖRSTÅELSE + FÖRBEREDELSER INFÖR PROV VECKA 39

v. 39

PROV ORD, GRAMMATIK OCH SKRIVA

MUNTLIGT PROV 

Uppgifter

 • Läsförståelse (Unidad 1)

 • Hörförståelse (Unidad 1)

 • Ord och Grammatik (Unidad 1)

 • Skriva (Unidad 1)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna Språk - Kunskapskrav åk 7-9 (visad kunskap)

Ännu ej visat
E
C
A
Förstå tal (Hörförståelse)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi (Hörförståelse)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förstå text (Läsförståelse)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi (Läsförståelse)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda material (hitta och använda källor)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntlig (presentationer, övningar, m.m.)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt (skrivuppgifter - olika texter))
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt (interaktion)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
(muntlig interaktion)
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt (interaktion)
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
(Skrifltig interaktion)
i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: