Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gipsfigur med känslouttryck

Skapad 2018-09-20 14:53 i Frösåkersskolan Östhammar
Bildanalys i år 9
Grundskola 7 – 9 Bild
Känslor kan vi uttrycka på många olika sätt och på kroppsspråket kan vi läsa av andra människor. I din gipsfigur ska det bli tydligt vilken känsla du vill förmedla genom kroppsspråket.

Innehåll

Gipsfigur med ett känslouttryck

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha utvecklat:
* kunskaper i hur du gör en gipsfigur
* att pröva och ompröva dina idéer, för att med en gipsfigur uttrycka en känsla.
* kunskaper att teckna av föremål med detaljer (gipsfigur)
* att i arbetsprocessen välja alternativ som leder arbetet framåt
* att vara medveten och reflektera kring din egna arbetsprocess
* visa att du kan använda ämnesspecifika begrepp 

Så här kommer du att arbeta:

Du kommer arbeta enskilt och samarbeta med andra

Du kommer på egen hand välja en känsla du vill förmedla

Du kommer att få fotografera, skissa, skapa med ståltråd, gips och färg

Du kommer få göra en självvärdering när ditt arbete är klart

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Hur aktiv du är med uppgifterna i klassrummet

Hur väl du planerar din tid och leder ditt arbete framåt

Genom din självvärdering och sammanställning av ditt arbete

Planerad tidsåtgång:

Jag räknar med att vi kommer att jobba med det här fram till och med vecka 42.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: