Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens projekt på Junibacken

Skapad 2018-09-20 15:40 i Mellby förskola Partille
Förskola
En sammanfattning av FÖPPen

Innehåll

 

Målområde: Likheter och olikheter hos oss människor.

 

 1. Syfte (generativ fråga): Hur kan man prata med kroppen?
  Vi pratar med kroppen

 2. Mål: Från Lpfö

  Förskolan ska sträva efter att varje barn
  Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,


  Förskollärare ska ansvara för
  - stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.

 3. Barnens intressen, initiativ, behov: Vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket tema ska presenteras för barnen?
  Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?
  - Har uppmärksammat att barnen är intresserade av ramsor med sång och rörelser. Utifrån observationer från vardagliga aktiviteter har vi fått ta del av att barnen i denna barngrupp gärna talar utifrån sig själva. "Jag har långt hår som dig fröken". Genom detta tänker vi att det blir en naturlig ingång till ett tema kring kroppen där vi pedagoger lyfter fram olika frågor och därigenom får barnen att reflektera kring likheter och skillnader. En väsentligt faktor i detta tema är att betona olika begrepp och benämna vad barnen vill uttrycka. 

  Tema kroppen kommer att presenteras för barnen. Genom detta tema vill vi att barnen utvecklar sin förståelse kring sin kropp.


  - Kartlägga barnens språkutveckling, dem barnen som inte pratar i förskolan, pratar dem hemma?
  - Klappa namnen, få in stavelser, sånger, rim och ramsor
  - Hur språkar vi i förskolan
  ?

  Vart är barnen i sin språk utveckling?

  Pedagogerna strävar efter att ligga i den närmsta utveckling zonen, snäppet över.

 4. Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
  Vi vill att barnen utifrån temat och dess aktiviteter utvecklar sin språkliga kompetens. Även få syn på olikheter och likheter hos sig själva och varandra.

  Använda ett större omfång av ord och begrepp.

 5. Pedagogens förhållningssätt: Vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärande ska ske i barngruppen?
  Vi använder ett rikt språk när de samtalar med barnen och utgår ifrån att varje vardagssituation blir en situation för språkutveckling. Miljön vi skapar ska vara språklig och riklig.

  Bekräfta vad barnen pekar på och benämna det med begrepp.

   

Utvärdering: Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

 

 1. Kriterier: Vad ska utvärderas?

 2. Utvärderingssätt: Hur och när ska utvärderingen genomföras?

 

 

Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuellfortsättning har vi?
Vi tänker påbörja temat med en aktivitet där barnen kommer få måla självporträtt och samtala kring vad dem ser, likheter och skillnader. Tanken är att tema ... ska vara rullande framöver tills vi uppmärksammar att barnen inte längre visar intresse.

 

 1. Aktiviteter: Vilka aktiviteter genomförs?

 2. Formativ uppföljning (observation, dokumentation) Hur följs barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier upp för att påverka fortsatt undervisning?

  1. Lärmiljö ( kontext, material, och tekniker, samverkan och samlärande mellan barnen): Vilken kontext är mest meningsfull?

   2.2 Utveckling och lärande
   Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

 

 • Hur används kontexten för att stärka lärandet?

 • Vilka material och tekniker används?

 • Hur kommer barnen att uppmuntras till att samverka, samarbeta i lärande och lära varandra?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: