Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk och Smide

Skapad 2018-09-20 15:49 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Eleven i åk 9 ska arbeta med återbruk samt smida en krok i 8mm rundstål.

Matriser

Bäckahagens Trä- och Metallslöjd

E
C
A
SKISS OCH PLANERING
Eleven kan på enkelt vis utveckla idéer och skisser med hjälp av erbjudet material. Eleven skriver ett enkelt omdöme till sin planering.
Eleven kan på ett utvecklat sätt formge idéer och skisser med hjälp av erbjudet material. Eleven skriver ett utvecklat omdöme till sin planering.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt formge idéer och skisser jag själv har sökt upp. Eleven skriver ett väl utvecklat omdöme till sin planering.
GENOMFÖRANDE
Eleven väljer arbetsmetod med hjälp av läraren. Eleven kan på ett enkelt vis framställa slöjdföremålet utifrån instruktioner.
Eleven väljer självständigt arbetsmetod. Eleven kan på ett utvecklat och genomarbetat sätt framställa relativt bra slöjdföremål utifrån instruktioner.
Eleven väljer självständigt arbetsmetod och kan motivera de val hen gör till läraren. Eleven kan på ett väl utvecklat och genomarbetat sätt framställa väl utvecklade slöjdföremål utifrån instruktioner.
VERKTYG
Eleven kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och enkelt sätt.
Eleven kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och utvecklat sätt.
Eleven kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl utvecklat sätt.
MATERIAL / METALL / TRÄSLAG
Eleven kan med hjälp av läraren hitta material, metall eller träslag på ett säkert och enkelt sätt.
Eleven kan med hjälp av läraren hitta material, metall eller träslag på ett säkert och utvecklat sätt.
Eleven kan själv med lite hjälp från läraren hitta material, metall eller träslag på ett säkert och väl utvecklat sätt.
MILJÖ (även ekonomi)
Eleven visar enkla motiveringar till sina val av slöjdarbeten och någon miljöaspekt.
Eleven visar utvecklade motiveringar till sina val av slöjdarbeten och några olika miljöaspekter.
Eleven visar väl utvecklade motiveringar till sina val av slöjdarbeten och många miljöaspekt.
LOGGBOK
Eleven skriver ett enkelt omdöme om sin arbetsinsats och hur det har påverkat slöjdföremålets kvalité. Eleven kan även på ett enkelt sätt tolka och resonera om slöjdföremålets utryck som form, material, symboler och ytbehandling. Eleven skriver på ett enkelt sätt med slöjdord vad hen har arbetat med och vad hen ska göra till nästa lektion för att kunna komma framåt i sitt projekt.
Eleven skriver ett utvecklat omdöme om sin arbetsinsats och hur det har påverkat slöjdföremålets kvalité. Eleven kan även på ett utvecklat sätt tolka och resonera om slöjdföremålets utryck som form, material, symboler och ytbehandling. Eleven skriver på ett utvecklat sätt med slöjdord vad hen har arbetat med och vad hen ska göra till nästa lektion för att kunna komma framåt i sitt projekt.
Eleven skriver ett väl utvecklat omdöme om sin arbetsinsats och hur det har påverkat slöjdföremålets kvalité. Eleven kan även på ett väl utvecklat sätt tolka och resonera om slöjdföremålets utryck som form, material, symboler och ytbehandling. Eleven skriver på ett väl utvecklat sätt med slöjdord vad hen har arbetat med och vad hen ska göra till nästa lektion för att kunna komma framåt i sitt projekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: