Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennställ.

Skapad 2018-09-20 17:23 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om konstruktion och funktion samt få tillfälle att hitta din egen designidé för att vid arbetets slut kunna redovisa din arbetsprocess.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att lära dig att göra en ask i furuträ med dimensionerna 15x70. (15mm tjock 70mm bred) Botten plywoodskiva 4mm.

Du kommer att lära dig att vara noggrann vid mätning innan du sågar ut materialet.

Du kommer att lära dig hur man använder en handborrmaskin vid träpluggning.

Du kommer att lära dig hur man limmar och pressar ihop med hjälp av "Tvingman"

Du kommer att lära dig att designa asken med applikationer, färg, lack eller paraffinolja.  

Hur ska vi arbeta?

Gemensam genomgång av furuträets egenskaper vid bearbetning. 

Utrymme för egen planering och design av pennstället.

Genomgång av pluggteknik och samarbetet med kamrater så att alla får ihop sina fyra sidor.

Skiss med mått, arbetsbeskrivning samt redovisning av pennstället.  

På lektionerna måste jag:

Ta ansvar för min arbetsbänk, målarbordet och allmänna områden som du använt under lektionen.

Att inte störa klasskamrater onödigtvis och följa hjälplistan.

Mycket viktigt att vara koncentrerad och följa regler samt säkerhetsanvisningar.

Städa i god tid och plocka undan verktyg samt arbetet i skåpet.

Skriv i loggboken om vad du har arbetet med och några rader om nästa lektions arbete samt planering. 

På egenhand med följa skissen samt arbetsbeskrivningen och följa arbetsbeskrivning.

 

Begrepp som är viktiga att förstå:

Skiss med tydlig bild på arbetet, mått i mm samt en enkel arbetsbeskrivning som följer arbetets i ordning.

Mäta noga och borra med handborrmaskin.

Pluggteknik med lim och rundstav.

Kunna utforma en egen design idé.

Symboler, till exempel såga ut med kontursåg olika föremål  samt måla med krita och limma fast på pennstället sidor.

 

 

 

 

 

Framställa föremål

Skapar enkla saker i

olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.

 

Skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.

Skapar enkla saker i olika material på ett ändamålsändligt sätt med hjälp av instruktioner.

Använda verktyg

Använder verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt.

 

Använder verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete. 

Använder verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.

Val av arbetsmetod

Väljer arbetssätt, anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Hur du motiverar dina val på ett enkelt sätt.

 

Väljer arbetssätt, anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Motiverar dina val på ett utvecklat sätt.

Väljer arbetssätt, anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.

Utveckla idéer

Hjälper till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.

 

Utvecklar idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.

Utvecklar idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.

Arbetsprocessen

Under arbetets gång kan du hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

 

Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.

Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.

Värdering

Ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat det arbetet du har skapat.

 

Ger utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat det arbete du har skapat.

Ger välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat det arbete du har skapat.

Resonemang

Förstår vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.

 

Förstår vad olika slöjdföremål kan berätta. Berättar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.

Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.

 

Matriser

Sl
Ämnesmatris Slöjd 4-6

Ämnesmatris Slöjd 4-6

Framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Val av arbetsmetod
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbetsprocessen
Under arbetets gång kan du hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Under arbetets gång kan du ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Värdering
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Resonemang
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du berättar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: