Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 - Tala, lyssna, förstå, skriva

Skapad 2018-09-20 17:34 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
I detta avsnitt kommer du att arbeta med hur man presenterar sig när man möter en person som man inte känner. Du ska också kunna beskriva hur någon ser. Man ska kunna ställa frågor och svara på frågor och även skriva enkla meningar kring detta.

Innehåll

Mål:

- Kunna presentera sig och berätta vem man är.
- Kunna förstå och använda sig av frågeord, genom att ställa frågor och svara på frågor.
- Kunna grammatiska strukturer som krävs för att bygga meningar, t.ex. bestämd (the) och obestämd form (a-an), samt är-formen (am-are-is).
- Kunna beskriva hur någon ser ut.
- Kunna skriva enkla dialoger med frågor och svar.

Begreppsord:

 • am - are - is
 • a - an
 • the
 • where
 • why
 • how
 • when
 • what
 • who

Bedömning:

Du kommer att få skriva en dialog där du skriver en presentation.

Du ska också använda dig av frågeord och svara på dem.

Dialogen ska spelas upp/läsas upp för klasskamraterna.

Det blir också ett test på detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 4 - Tala, lyssna, förstå, skriva

Rubrik 1

Når målen
Behöver träna mer
Tala
Lyssna
Skriva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: