Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Safari 3A -Vad kostar en våtdräkt & en snorkel tillsammans?

Skapad 2018-09-20 18:55 i Almekärrsskolan Lerum
Baseras på MatteDirekt Safari 3A kapitel 2
Grundskola 3 Matematik
Kapitlet inleds med repetition av additionstabellen med tiotalsövergång och även den generaliserade tabellen t. ex. 49+3. sedan presenteras två olika metoder för att addera två tvåsiffriga tal där det blir tiotalsövergång; räkna med talsorter och med uppställning. Nästa steg blir addition av två tresiffriga tal; först med endast hundratal och tiotal, sedan även med ental både utan och med tiotalsövergång. Vid additioner som ger tiotalsövergång visas återigen de två metoderna att räkna med talsorter och med uppställning. Enhetsdelen sist i kapitlet behandlar volymenheterna liter och deciliter.

Innehåll

Arbetssätt

Så här jobbar vi:
Genomgång varje lektion - tala gärna om vad du vet, förstått och förslag på sätt att lösa uppgifter vi gör tillsammans.
Arbeta med kap 2.
Laborera och visa exempel med hjälp av laborativt material för att konkretisera addition med tiotalsövergång.
Gör Diagnos 2
Arbeta med förstoringsglaset om du känner att du behöver träna mer.
Arbeta med kikaren om du vill ha mer utmaningar. 
Vi börjar arbetet med volym tillsammans och arbetar sedan med uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: