👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-09-20 20:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Språkhistoria är ett moment där ni ska få lära er om svenska språkets släktskap och utveckling.

Innehåll

 

Examination

Momentet kommer att examineras med hjälp av ett prov. Innan provet kommer vi att arbeta med olika instuderingsuppgifter och övningar i klassrummet.

Efter provet kommer ni att få en skrivuppgift om språkförändring.

 

Tidsplan

Se kursplaneringen

 

Material-Uppgifter

Länk till mapp med material och uppgifter

Uppgifter

 • PM språkhistoria

 • Prov i språkhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  E

Matriser

Sve
Språkhistoria

Prov

X
>
>>
>>>
Svenska språkets utveckling
Bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

PM - Språkhistoria/Språkförändring

X
>
>>
>>>
Innehåll
Bedöms ej nå kunskapskraven
Texten är så rik på innehåll att den i stort sett fungerar i sammanhanget.
Innehållet är självständigt och synpunktsrikt. Balans råder mellan berättande och diskuterande delar. I PMet finns en analys av resultatdelen som på ett bra sätt diskuterar frågeställningen och eleven försöker se resultatet utifrån olika perspektiv.
Innehållet är fylligt och gärna originellt. Eleven har redogjort på ett mycket bra sätt frågeställningen. Samtliga delar av rapporten är fylligt och korrekt skrivna. Analysen är utförlig och diskuterar på ett djupt och heltäckande sätt resultatdelen utifrån syfte och frågeställningar.
Språk
Bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven visar att han eller hon behärskar grundläggande regler för språkriktighet. Språket är tydligt men behöver inte vara helt korrekt. Dock får felen inte störa läsningen eller förståelsen av texten.
Språket är välformulerat varierat, klart och i princip utan fel.
Språket är stilistiskt säkert. Eleven visar att hon eller han med säkerhet behärskar ett mycket stort register av formuleringssätt och språkliga konstruktioner.
Disposition
Bedöms ej nå kunskapskraven
Texten har ett gott sammanhang. Upplägget fungerar men det får finnas invändningar. Texten ska vara markerad med stycken.
Textens disposition är genomtänkt, överskådlig och är markerad med stycken på ett korrekt sätt. Texten har ett gott sammanhang och den röda tråden framgår tydligt. Övergångar mellan stycken finns och meningar och satser binds ihop på ett bra sätt.
Textens disposition är klar och mycket genomtänkt. Den framhåller innehållet och underlättar läsningen. Styckeindelningen är genomförd så att strukturen framhävs. Textbindningen funderar väl på alla nivåer.
Källhantering
Bedöms ej nå kunskapskraven
Eleven har samlat och sovrat ut relevanta källor till sin undersökning Det finns en källförteckning som gör det möjligt att hitta de källor som använts i texten. Eleven skiljer på egna och andras tankar
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Det finns fungerande källhänvisningar i löpande text och en i stort sett korrekt källförteckning. Eleven använder sig av referatmarkörer
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Eleven tillämpar på ett korrekt och motiverat sätt regler för citat- och referatteknik. Citaten och referaten är smidigt infogade i texten med hjälp av varierade referatmarkörer. Källorna samlas i en helt korrekt källförteckning.