Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapligt arbetssätt

Skapad 2018-09-21 08:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Biologi
Biologins karaktär och arbetsmetoder är ett genomgående tema i kursen. Det handlar om hur biologer formulerar hypoteser, vilka metoder som används för att göra undersökningar och experiment. Hur resultaten analyseras och tolkas, samt hur man skriver laborationsrapporter.

Innehåll

 

Länk till resursmapp om Naturvetenskapligt arbetssätt med bl a mallar för laborationsrapporter

Uppgifter

  • Omarbetad rapport Test av fotosyntesen

  • Test av formeln för fotosyntesen

  • Origamifågeln - Analys av resultat

  • Sen inlämning Extrahera DNA

  • Celler i mikroskop

  • Extrahera DNA

  • Tallbarr

  • Luftmiljö, lavar som indikatorer

Matriser

Bio
Laborationsrapporter

Förmågor som visas i Laborationsrapporter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ARBETSSÄTT
Eleven undersöker, söker svar och analyserar.
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
KOMMUNIKATION OCH VÄRDERING
Eleven använder naturvetenskapligt språk och värderar källor
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: