👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aspen Mål och utvecklingsplan Ht-18 Normer & värden

Skapad 2018-09-21 10:20 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Aspen

Prioriterat mål

Arbetslaget ska: göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.

Nuläge

Vi behöver tänka på hur vi pratar om barns olikheter och om genus och jämställdhet. Vi reflekterar i mindre grad hur vi uttrycker oss i ett jämställdhetsperspektiv.

Utveckling pågår när barnen

Respekterar varandras olikheter.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Observera varandra och barngruppen för att se hur vi och barnen pratar om olikheter, genus och jämställdhet.

 

 

Så här ska vi följa upp

Reflektera om vad vi ser hos varandra och barnen.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.