Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 HT-18

Skapad 2018-09-21 11:21 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Äntligen är det dags för dig att lära dig mer om matematik! Du kommer att få lära dig om siffrorna 0-9, hur man adderar och subtraherar med dem och mycket, mycket mer. Nu kör vi!

Innehåll

Innehåll - Vad skall vi arbeta med? 

 • talen 0-12
 • likhetstecknets betydelse
 • större än >
 • mindre än <
 • addition inom talområdet 0-10
 • subtraktion inom talområdet 0-10
 • mönster i talfölder 
 • mönster i bilder
 • sambandet mellan addition och subtraktion

Arbetssätt - Hur skall vi arbeta? 

 • matematikboken: Favorit matematik 1A
 • praktiska övningar
 • samtal om begrepp både i mindre grupper och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • digitala matematikövningar 

Bedömning - Du kommer ett bedömas genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observationer
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik ht-18 årskurs 1

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Siffrorna 0-9
Du kan forma siffrorna 0-9 på ett korrekt sätt.
Tal och antal
Du kan para ihop ett tal med rätt antal inom talområdet 0-10.
Addition inom talområdet 0-10
Du visar att du kan addera inom talområdet 0-10
Subtraktion inom talområdet 0-10
Du visar att du kan subtrahera inom talområdet 0-10
Likhetstecknets betydelse
Du visar förståelse för likhetstecknet och kan använda det på olika sätt exemplevis 7 = 3 + 4 3 + 4 = 7 3 + 4 = 5 + 2
Större än
Du visar att du förstår begreppet "större än" och att du kan använda symbolen ">" på en korrekt sätt.
Mindre än
Du visar att du förstår begreppet "mindre än" och att du kan använda symbolen "<" på en korrekt sätt.
Färre
Du visar förståelse för begreppet " färre" och kan använda det på ett korrekt sätt.
Fler
Du visar förståelse för begreppet " fler" och kan använda det på ett korrekt sätt.
Mönster i talföljd
Du kan se och fortsätta ett mönster i talföljd. Exemplevis 2 4 6 8 osv eller 1 3 5 7 osv.
Mönster i bild
Du kan se och fortsätta ett mönster av bilder.
Uppdelning av tal
Du visar att du kan dela upp talen 1-10 på olika sätt.
Sambandet mellan addition och subtraktion
Du visar förståelse för hur addition och subtraktion har ett samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: