Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Cellen

Skapad 2018-09-21 13:18 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
En översiktligt genomgång av bio-& makromolekyler, livets ursprung samt olika typer av celler.

Innehåll

v. 35 Bio & makromolekyler

v. 36 Bio & makromolekyler, energi, kol organeller

v.37 Energi & kolförsörjning, organeller, livets ursprung, olika celltyper

v.38 Repetition

v.39 Prov Cellen

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Cellbiologi

 • Prov Cellbiologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  Bio
 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  Bio
 • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa
  fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  Bio
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
  Bio
 • Centralt innehåll
 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
  Bio  -
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
  Bio  -
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  Bio  -
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
  Bio  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Bio  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -

Matriser

Bio
Biologi - Provmatris

Bedömning Prov

Följande kursmål examineras i detta moment: * Begrepp, Teori & Modeller * Analys & problemlösning * individ & Samhälle * Kommunikation
Insats krävs
E
D
C
B
A
Översiktlig redogörelse för begrepp, teorier och modeller. Eleven använder sina kunskaper med viss säkerhet för att svara på frågor och ger exempel på samband, samt analyserar och svarar tillfredsställande i bekanta situationer på enkla frågor. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins roll för samhälle och individ. Centrala begrepp och termer används med viss säkerhet i kommunikationen.
Utförlig redogörelse för begrepp, teorier och modeller. Eleven använder sina kunskaper med viss säkerhet för att svara på frågor kring olika samband, samt analyserar och svarar med tillfredsställande resultat i bekanta situationer på komplexa frågor. Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins roll för samhälle och individ. Centrala begrepp och termer används med viss säkerhet i kommunikationen.
Utförlig och nyanserad redogörelse för begrepp, teorier och modeller. Eleven använder sina kunskaper med säkerhet för att svara på frågor, beskriver och generaliserar kring olika samband, samt analyserar och svarar med gott resultat i bekanta och nya situationer på komplexa frågor. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins roll för samhälle och individ. Centrala begrepp och termer används med säkerhet i kommunikationen.

Bio
Biologi - laborationer

Genomförd laboration (då aktuellt även inlämning av rapport)

Ej genomfört
Insats krävs
Godkänt
Laborationen genomfördes inte i sin helhet
Någon del av laborationen behöver kompletteras eller göras om
Laborationers alla delar är godkända
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: