👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner åk 2

Skapad 2018-09-21 14:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 2 Religionskunskap SO (år 1-3)
Den kommande perioden kommer vi att jobba med de fem största världsreligionerna.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

att eleverna ska utveckla förmågan att analysera religioner som kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.

 Vi kommer att:

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text.
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört.

 Så här ska vi arbeta...

 • titta på filmer som berättar om olika religioner och hur det är att leva som troende.
 • läsa faktatexter om de olika religionerna och deras berättelser.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Deltar i samtal med din lärkompis eller i klassen som handlar om olika religioner.
 • Kan beskriva och ge exempel på  några platser, högtider, symboler som handlar om de olika religionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3

Matriser

Re SO
Världsreligioner åk 2

Rubrik 1

Världsreligioner åk 2
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re  1-3   Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Världsreligioner
Jag kan namnge några av världsreligionerna och deras symboler, heliga platser, högtider, viktiga personer och böcker.
Jag kan namnge alla fem världsreligioner och namn på deras symboler, heliga platser, högtider, viktiga personer och böcker.
Ny aspekt
Likheter/ skillnader
Jag kan diskutera enstaka likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag kan diskutera flera likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.