👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2018-09-21 14:31 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Svenska
Du ska få läsa och skriva faktatexter. Lära dig vad som är speciellt för en faktatext i jämförelse med andra texter. När du ska skriva ska du få göra det genom en metod där du: 1. läser faktatext 2. stryker under nyckelord 3. gör tankekarta 4. skriver faktatext

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter
 • strategier för att skriva faktatexter
 • träna stor och liten bokstav och punkt 

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • par- och gruppuppgifter
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • skriva med handstil
 • skriva med digitala verktyg
 • att lyssna på andras muntliga presentationer
 • muntlig presentation
 • söka fakta i minst 3 källor, både i böcker och digitalt

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • skriva enkla texter med läslig handstil
 • skriva enkla texter på dator
 • kan använda stor bokstav och punkt 
 • kan söka information ur anvisad källa och återge informationen i enkel form av faktatext
 • faktatexten innehåller begrepp och ord passande för innehållet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3