👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet, år 6, ht 18

Skapad 2018-09-21 15:09 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Matematik

Hur stor är sannolikheten att du kommer att slå en sex när du kastar tärning eller att du får upp hjärter ess när du spelar kort? Hur mycket billigare blir en tröja som det är 25% rabatt på?

Innehåll

Mål

Du ska med hjälp av de kunskaper du tränar på i detta kapitel lära dig att formulera och lösa matematiska problem och välja lämpliga strategier (räknemetoder). Du ska även träna på att avända olika utrrycksformer och träna på att argumentera och även redogöra för hur och varför du räknat som du gjort. Det är viktit att du träna på att skriva tydligt hur du har räknat och kommit fram till ditt svar så att det är lätt att följa ditt matematiska resonemang.

Arbetets innehåll

Detta arbetet kommer att innehålla

 • procenträkning
 • decimalräkning
 • bråkräkning
 • sannolikhetslära

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta dels praktiskt men framför allt genom att träna färdigheter i räkneboken. Vi kommer att ha vissa gemensamma genomgångar vid tavlan där vi kommer att resonera och disktera olika matematiska frågeställningar.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas under hela arbetets gång men främst genom din diagnos. Vi kommer under terminens gång att ha ett prov som till viss del kommer att vara underlag för bedömning.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Procent och sannolikhetslära år 6

Centralt innehåll

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
E
C
A
Olika utryck
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan till viss del se sambanden mellan procent och bråk och även till viss del förklara sambanden
Du kan i huvudsak växla mellan bråk och procent samt i huvudsak förklara sambanden
Du kan med säkerhet växla mellan bråk och procent samt med säkerhet förklara sambanden
Beskriva med olika begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan till viss del förklara olika begrepp med matematiska tecken
Du kan i huvudsak förklara olika begrepp med matematiska tecken
Du kan med säkerhet förklara olika begrepp med matematiska tecken
Användning av matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du kan till viss del använda matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i huvudsak använda matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan med säkerhet använda dig av matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Ma
MA-syften matris

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang om resultatets rimlighet samt kunna ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan ibland och till viss del bedöma löningarnas rimlighet. Kan ibland bidra till att ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan relativt väl bedöma lösningarnas rimlighet. Kan ge förslag på alternativa tillvägaggångsätt.
Kan ofta och väl bedöma lösningarnas rimlighet. Kan ofta ge ett eller flera förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan föra enkla resonemang om hur olika begrepp relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matemaitska begreppp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett realtivt väl fungerande sätt. Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen realterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem, samt genom att beskriva dem med matematiska uttrycksformer, på ett väl fungerande sätt. Kan föra väl utvecklade matematiska resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för at gra beräkningar
Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat
Väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med gott resultat
Använder ändamålsenliga matematiska metoder med mycket god anpassning till sammanhanget och gör utvecklade beräkningar med gott resultat

Skriftlig redogörning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftiligt redogöra för matematiska tillvägagångssätt
Beskriver tillvägaggångssättet på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget.
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenlkigt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Beskriver tillvägagångssättet på ett ändamålsenkligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med mycket gott resultat

Muntlig aktivitet

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matemasitksa argument på ett sätt som till viss del för resonemang framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa fråror och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemagnen framåt
Kan föra och följa matematiska resonemang genom att sätlla frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller bredder dem