Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2018-09-21 15:14 i Östra Karups skola Båstad
Ljud finns hela tiden runt omkring oss. Vissa ljud är trevliga såsom musik, skratt och fågelkvitter. Andra ljud är irriterande och tröttande t ex gnisslande dörrar, surret från en dator, skrik och musik man inte tycker om. Nu kommer vi att få lära oss vad ljud är och hur det uppstår. Vi kommer lära oss historiska upptäckter som gjort skillnad för oss människor och om olika begrepp som är viktiga inom området ljud. Ljus är spännande! Genom kunskaper om ljuset och ljusets beteende har människan lyckats utveckla en mängd hjälpmedel som återfinns i vår vardag. Allt från glasögon till bildskärmar och optiska kablar är ett resultat av forskning kring ljuset. Vi ska lära oss mer om vad ljus är och hur man på olika sätt kan påverka och använda sig av ljus. Vi lär oss om viktiga begrepp inom området ljus.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer under några veckor att arbeta med fysik och då fokusera på ljud och ljus. Hur uppstår ljud? Hur kan vi höra? Vad är ljus? Hur kan vi se? Dessa frågor och mer ska vi ta reda på svaren till.

Innehåll

 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

Ljud

 • förklara hur ljud uppstår
 • förklara vad ljudvågor är och hur de sprider sig
 • ljudets hastighet
 • ge exempel på skillnader i ljudets hastighet i låga och höga toner
 • förklara hur ett eko fungerar
 • förklara hur vi människor hör
 • kunna några delar i örat
 • förklara begreppen: decibel, volym, höga och låga toner, svaga och starka ljud, buller.

Ljus

 • ge exempel på olika ljuskällor.
 • berätta om ljusets hastighet och andra egenskaper som att det kan studsa, brytas och ändra riktning.
 • förklara hur regnbågen bildas
 • förklara vad skugga är och hur det uppstår
 • förklara hur ljus uppfattas av ögat
 • kunna några delar i ögat
 • förklara begreppen: reflektera, ljuskälla, spektrum, ljusstråle, 

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Ljud

 • förklara hur ljud uppstår
 • förklara vad ljudvågor är och hur de sprider sig
 • ge exempel på skillnader i ljudets hastighet i låga och höga toner
 • förklara hur ett eko fungerar
 • förklara hur vi människor hör
 • förklara begreppen: frekvens, höga och låga toner, svaga och starka ljud, buller.

Ljus

 • ge exempel på olika ljuskällor.
 • berätta om ljusets hastighet och andra egenskaper som att det kan studsa, brytas och ändra riktning.
 • förklara hur regnbågen bildas.
 • förklara vad skugga är och hur det uppstår
 • förklara hur ljus uppfattas av ögat
 • kunna några delar i ögat
 • förklara begreppen: reflektera, ljuskälla, spektrum, ljusstråle

 

 

Undervisning:

Vi kommer att

 • arbeta med underökningar om ljud och ljus både enskilt och i grupp.
 • se på film, lyssna när jag berättar, läsa fakta, anteckna, svara på frågor och diskutera.
 • genomföra enkla experiment och med text och bild dokumentera.

Uppgifter

 • NO-prov måndag vecka 7

 • Ögats och örats delar

 • Träna mer på elevspel om våra sinnen

 • Frivillig NO-läxa

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Ljud och ljus

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Använda begrepp för att beskriva och förklara
Du kan ännu inte namn på viktiga delar i ögat, örat och hjärnan. Du kan inte människans sinnesorgan. Du kan inte förklara hur ljud och ljus sprider sig.
Du kan namn på viktiga delar i ögat, örat och hjärnan. Du kan människans sinnesorgan. Du kan förklara hur ljud och ljus sprider sig.
Du kan namn på viktiga delar i ögat, örat och hjärnan och vad de har för funktion. Du kan människans sinnesorgan. Du kan förklara hur ljud och ljus sprider sig.
Du kan namn på viktiga delar i ögat, örat och hjärnan, vad de har för funktion och hur de samverkar med hjärnan. Du kan människans sinnesorgan. Du kan förklara hur ljud och ljus sprider sig.
Systematiska undersökningar
Genomföra undersökning Dokumentera undersökning
Du kan ännu inte dokumentera och genomföra enkla undersökningar.
Du kan dokumentera och genomföra undersökningar. Du hoppar över en del moment, det går att läsa och förstå din dokumentation.
Du kan dokumentera och genomföra undersökningar. Du skriver tydligt så att man kan läsa och förstå. Du genomför alla delar av undersökningen.
Du kan dokumentera och genomföra undersökningar. Du skriver tydligt så att man kan läsa och förstå. Du genomför alla delar av undersökningen Du kan dra enkla slutsatser utifrån din undersökning baserat på kunskaper i fysik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: