👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering - åk 9- v.39-43

Skapad 2018-09-21 15:15 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Orienteringsförmågan utgör nyckeln till ett tryggt friluftsliv. Det är en grundläggande färdighet som alla som rör sig i skog och mark borde ha. Under veckorna 39-43 kommer ni genom olika metoder få öva på er förmåga att orientera er samt ha ett test vecka 43, den 20/10.

Innehåll

Mål, Syfte och centralt innehåll
Orienteringsförmågan utgör nyckeln till ett tryggt friluftsliv. Det är en grundläggande färdighet som alla som rör sig i skog och mark borde ha. Den som kan orientera hittar också lättare i främmande städer och på nya platser. Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan fungerar, kunna orientera på med hjälp av kartans symboler, välja smarta vägval m.m. 

Centralt innehåll
Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering

Arbetssätt och lektionsinnehåll
Under dessa veckor kommer ni få möjlighet att lära er orienteringens grunder och principer, samt få kunskap i hur ni orienterar er. Följande delar kommer genomföras undermomentet för att skapa ökad förståelse för orienteringen:

1. Kartkunskap

Ni kommer repetera karttecken och begrepp som berör orientering. Exempel: Hur kartans skala fungerar, kartans ekvidistans, tumgreppet, hur man passar kartan, hur man orienterar med hjälp av tydliga ledstänger m.m. 

2. Orientera

-Kartpromenad - vi kommer tillsammans att beta igenom kartornas tecken med hjälp av en kartpromenad. Dessutom kommer vi göra en kartpromenad som är ett test.

- Traditionell orientering i par samt ensamma: Testar på olika orienteringskartor med olika svårighetsgrad, med hjälp av orienteringskartor och andra hjälpmedel. Stjärnorientering- Man väljer en svårighet och tar en karta med denna svårighet. Denna karta har en kontroll vilken man springer ut och hämtar, för att sedan ta en ny karta. Genom stjärnorientering kommer det bli tydligt för mig vad ni kan och jag kan också ge tydligare stöd.

-Förståelse - motivering och förklaring av vägval och hur man tagit sig fram till kontrollen. T.ex. Vilka ledstänger har du använt? Varför valde du den vägen. Formativ bedömning för ett aktivt lärande.

- En Orienteringsdag, där ni kommer få möjlighet att prova på orientering i okänd miljö. 7-8 kommer att under orienteringsdagen orientera i par. Årskurs 9 orienterar själva.
3.Allemansrätten

Allemansrätten är inget som testas i detta moment, men eftersom vi befinner oss i natur så råder denna och vi visar respekt för de regler som finns. Vi kommer i samband med detta moment påminna om grunder för hur man vistas i naturen

Bedömning 

Du kommer att bedömas utefter din förmåga att orientera i okänd terräng under orienteringsdagen. Denna sker i Grimstaskogen den 20:e oktober. Förståelse av karta, kompass och vägval. 

Viktiga begrepp i detta moment 
Passa kartan
Tumgreppet
Ledstång
Uppfångande föremål
Ekvidistans
Skala
Kompass
Kompasskurs

Förtydligande av kunskapskrav: 

För A

Att eleven med god säkerhet kan orientera sig i okända miljöer innebär att denne förstår och kan förklara vilka ledstänger som kan följas samt vad de olika karttecken betyder. Eleven kan motivera sitt vägval och förklara hur hen har tänkt, vägvalet bör vara den mest effektiva för att ta sig fram till den aktuella kontrollen. Eleven kan fritt orientera och hittar kontroller som är placerade på platser till vilka det krävs flera ledstänger för att hitta. Under orienteringsdagen kan eleven ta kontrollerna för E, C och A-nivå.

För C

Att eleven med relativt god säkerhet kan orientera sig i okända miljöer innebär att denne förstår och till viss del med hjälp av lärare kan förklara ledstänger som kan följas samt vad de olika karttecken betyder. Eleven kan motivera sitt vägval och hur hen har tänkt. Eleven kan fritt orientera sig och hittar kontroller som är placerade på platser till vilka det krävs några ledstänger för att hitta. Under orienteringsdagen kan eleverna ta kontroller för E och C-nivå.

För E
Att eleven med viss säkerhet kan orientera sig i okända miljöer innebär att denne övergripande förstår och med hjälp av lärare kan förklara vilka ledstänger som ska följas och vad olika karttecken betyder. Eleven kan orientera sig längst vägar och stigar samt hitta kontroller som ligger intill dessa. Under orienteringsdagen kan eleven ta kontroller för E-nivå.

För F

Eleven uppfyller inte målen för E.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering - åk 9- v.39-43

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Idh
Orientering - åk 9- v.39-43

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1