Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering, PP, finska åk 4 - 5, -18/19

Skapad 2018-09-21 18:18 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

Tidsplan: Årsplanering -18/19

Innehåll:

Vi använder läroböcker;  Juttu Luistaa, Loistava Juttu, text- och övningsbok med mål/uppgifter utifrån läroplanen

Värdegrundsarbete; vem/hur är en bra kompis

Vi skriver texter i olika genrer; intervjuer, saga, berättelse, betraktelse, poesi,

Vi har teman inför högtider, intresseområden

Vi ta del av finska/sverigefinska musiken, teater

Vi lyssnar på YLE Areena för ungdomar/barn. 

YuoTube finska sånger och filmer

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning:

 

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma om

LÄSA

 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

 

-sms

-nyhet

-reklam.

 

 

-vad vill reklamen

-hur påverkar det oss

LÄSA

 

 

• Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

 

Läsa poesi, läsa egna dikter

vad är en dikt, och hur skriver vi den?

Eino Leinos Dikter

-vilken budskap/vad vill dikten förmedla?

-hur skiljer ord och begrepp i berättande/poetiska texter

LÄSA

 

 

 

 

 

 

• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 

 

 

 

Läroböcker; Juttu Luistaa, Loistava juttu a, b, c, textböcker och övningsböcker

 

Mauri Kunnas Barnens Kalevala

Tove Janson: Mumindalen

Läsa och se på filmer om sverigefinnarnas historia

 

 

 

Du kan skriva en berättelse med inledning, händelseförlopp och avslutning.

beskriv vad är viktigt för att din identitet som sverigefinsk

 

 

 

 

 

 

        

TALA

 

 

 

 

• Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

 

 

 

Vi lär oss hur man gör vid redovisningar, talar tydligt, gör pauser, tittar på åhörarna, ler. Hur är det bra att stå. Övningar hemma, spegelövningar

 

  

Du talar högt och tydligt när du gör din presentation.

TALA

 

 

 

• Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 

Vi övar uttal, gör experiment, när man läser orden på olika sätt,   

Du lägger vikt på ditt uttal

TALA

 

 

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

Känna till skillnad mellan det finska och svenska alfabetet

finsk o=svensk å

finsk u=svensk o

skillnaden med uttal finsk y och svensk y

TALA

 

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

 

Känslokort, värderninsgskort, dilemma sagor

finska begrepp, sägner

lagom ordet - finns det i Finland?

känslokort, känslomemory

vi gör charader med känslokort

kunna uttrycka/visa olika känslor

varför är känslor viktiga att kunna uttrycka/visa?

våga uttrycka sig och agera ensam och tillsammans tex när du gör charade

TALA

 

 

• Synonymer och motsatsord.

 

 

samla synonymer och motsatsord

vi samlar ord; isär klippta ord, parar dom,  

Motsatsmemory, spel

Du använder olika synonymer i ditt tal

SKRIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi läser olika typ av texter, studerar dem, vad är typiskt för dessa gengrer.

-faktatext,

berättelse

dikt, poesi

nyheter

saga,

 

 

 

 

hur skriver du;

faktatext, betraktelse, saga

dikt, argumenterande text

 

       

SKRIVA

 

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

 

-vi studerar olika texter, vad är viktigt när man skriver;

-en nyhet,

 -ett kort tal

vi lyfter språkbruket, mobbning, hot och hat

 

 

-att lära sig skriva åsikter, texter med relevanta känslor.

SKRIVA

 

 

• Synonymer och motsatsord.

 

 

-vi arbetar med synonymer och motsatsord kort, vi gör meningar med dessa och analyserar/reflekterar skillnader  din förmåga att använda synonymer när du skriver, talar

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

Skillnaden med finska och svenska alfabetet, o, å, y, långa vokaler, dubbelkonsonanter din förmåga att skriva finska med långa vokaler och dubbelkonsonater

SPRÅK-

JÄMFÖRESLE

 

 

 

• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

finska språkets olika kasus istället för prepositioner, på, i, från, till, för, intill, etc

 i ditt tal och i dina texter använder du kasus i stället för prepositioner

 

-ssa

-ssä

-lla

-llä

-sta

-stä

 

 

KULTUR

 

 

 

• Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

 

Se filmer, läsa böcker om den finska kulturen, historien. Våra traditioner, jämföra dessa. Midsommar:

elden i stället för majstången,

Julen;

Hur viktig är Kalle Anka i Finland

Självständighetsdag

Midsommarfirandet

Julen, hur firar vi den när vi inte kan se Kalle Anka

KULTUR

 

 

 

 

 

 

• Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

 

 

 

 

Finska skolan är världsberömd av sina höga resultat,

-varför

Vi ser filmer/läser om den finska skolan

Vi intervjuar våra föräldrar om deras skoltid i Finland

förklara någon/några orsakar som gör den finska skolan så framgångsrik i världen

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. 

 

 

 

 

 

 

Vi uppmärksammar Finlands självständighetsdag den 6/12

Presidentens mottagning i det finska slottet

Påsken och Midsommaren. 

-vi tar del av  Svergefinnarns historia, varför så många flyttade till Sverige,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlands Självständighetsdag 6/12

Svergefinnarns språk, kulturyttringar, teater,sång och musik, författare;

 

 

 

Matriser

Ml
- Matris åk4-6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: