Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2018-09-21 19:29 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 Matematik
Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal. Vi jobbar med matematiken på många olika sätt: samtal, laborativt, enskilt, spel etc.

Innehåll

  Vad ska vi lära oss i ämnet matematik?

 • Förstå siffrornas innebörd
 • Kunna grundläggare begrepp som fler, färre, hälften, dubbelt, lika många, udda, jämnt osv.
 • Dela upp tal
 • Forma siffrorna
 • Förstå likhetstecknet och använda det på rätt sätt
 • Använda addition och subtraktion vid beräkningar
 • Lära dig 10-kompisarna
 • Berätta hur du tänker när du löser olika uppgifter
 • Utföra enkla problemlösningsuppgifter
 • Lära dig några geometriska objekt
 • Ordningstalen 1-10
 • Se och följa enkla mönster
 • Klockan: hela och halva timmar

Varför ska vi lära oss matematik?

För att få kunskaper om matematikens innehåll och matematikens användning i vardagen.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lösa problem
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda olika metoder
 • kunna förklara hur du tänker när du räknar

Arbetssätt

 • Vi har gemensamma genomgångar inom de olika arbetsområdena
 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
 • Vi arbetar i matematikboken (Koll på matematik)
 • Vi använder konkret material
 • Vi berättar och ritar räknehändelser
 • Vi har gemensam problemlösning
 • Vi tränar olika strategier vid problemlösning
 • Vi spelar matematikspel
 • Vi tränar på att forma siffrorna 0-9
 • Vi tränar matematik ute i naturen
 • Använder Bingel och elevspel för färdighetsträning

Elevinflytande

 • Du skriver egna räknehändelser
 • Du skapar egna mönster
 • Du väljer vilka olika matematikspel du vill spela

Bedömning

Du kan: 

 • förstå talets innebörd (siffra och antal)
 • forma siffrorna 0 - 9
 • grundläggande begrepp (fler, färre, hälften, dubbelt, efter, före, udda och jämt)
 • du kan dela upp tal inom talområdet 1-10
 • förstår hur du använder likhetstecknet
 • du utför enkla beräkningar med addition och subtraktion
 • rita ett enkelt mönster
 • rita och berätta en enkel räknehändelse
 • genomföra de olika momenten i bedömningsstödet från Skolverket (exempel: ramsräkna, räkna från största talet, räkna baklänges från 10, talet före och efter, uppfattning av antal, namnge tal, uppdelning av tal)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: