Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2018-09-21 19:31 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Varför tappar löven sina blad på hösten? Varför flyttar en del fåglar till varmare länder på vintern? Vad behöver djur och växter för att överleva? Hur förbereder sig djuren inför vintern.

Innehåll

Vad skall vi lära oss i ämnet NO?

 • Våra årstider samt årstidsväxlingar i naturen
 • Några av våra vanligaste svenska djur och hur de lever
 • Namn och kännetecken på några i Sverige vanligt förekommande löv- och barrträd samt trädets delar
 • Namn och kännetecken på några vanliga svampar samt svampens delar
 • Hur du kan göra en fältstudie och en observation
 • Hur djur kan delas in i olika grupper utifrån olika egenskaper
 • Växters livscykler och dess delar
 • Några djurs livscykler och hur de lever

Varför skall vi lära oss om hur vår natur ser ut och fungerar?

För att förstå:

 • varför vi har olika årstider och hur djuren överlever på exempelvis vintern
 • samspelet i naturen
 • hur djur och växters livscykler fungerar i naturen

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kommunicera genom att delta i samtal kring exempelvis årstidsväxlingar och vad djur och växter behöver för att överleva
 • analysera genom att undersöka olika saker i naturen
 • lära dig begrepp som exempelvis stam, krona, rötter, klorofyll, sporer, livscykel, stjälk, blad, knopp och blomma
 • reflektera genom att exempelvis fundera över olika samspel i naturen

Arbetssätt

 • Ha genomgång, samtal och diskussioner inom de olika arbetsområdena
 • Ha utomhuslektioner där vi lär oss om Sveriges vanligaste träd, svampar samt om natur och milö
 • Måla/rita och skriva om hur naturen fungerar
 • Utföra en fältstudie då vi följer ett träd och ser vad som händer med detta under de olika årstiderna
 • Se på faktafilm och samtala kring dessa
 • Sortera djur efter deras egenskaper
 • Utföra fältstudie och följa vissa delar av en växts livscykel

Elevinflytande

Du får:

 • ge förslag på vad du vill lära dig inom de olika arbetsområdena samt ge förslag på hur du kan lära dig
 • ge förslag på hur du kan visa vad du har lärt dig

Bedömning

Du kan:

 • delta i samtal kring djur och natur
 • namnge några av våra vanligaste träd samt några av trädets delar
 • namnge några vanliga svampar samt några av svampens delar
 • delta i experiment och observerar vad som händer i naturen under de olika årstiderna samt följa en plantering
 • sortera djur efter deras egenskaper med hjälp av bilder och berättar hur du har tänkt när du sorterat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: