Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organismbiologi åk 7

Skapad 2018-09-22 08:18 i Gåvsta skola Uppsala
Kurs i organismbiologi åk 7
Grundskola 7 Biologi
I denna kurs ska du få en inblick i hur många olika organismer det finns, allt från mycket små bakterier och arkéer, till stora träd och djur. Från enkla encelliga till stora organismer där celler och organ samverkar.

Innehåll

KONKRETA MÅL

Du ska efter genomfört arbetsområde:

  • veta vad liv är
  • veta vad en art är
  • kunna beskriva likheter och skillnader mellan växt- och djurceller
  • översiktligt kunna beskriva hur organismerna delas in och ge exempel på organismer i de olika grupperna
  • känna till de olika typerna av organismer och vad som kännetecknar dem
  • kunna beskriva likheter och skillnader mellan olika grupper av organismer
  • kunna beskriva fotosyntesen och förbränningen
  • kunna beskriva hur arter hotas av människan och ge förslag på vad som kan göras åt det
  • kunna genomföra undersökningar och fältstudier

Viktiga begrepp

Fotosyntes

Förbränning/cellandning

Art

Organism

De tre domänerna: Bakterier - Arkéer - Eukaryoter

De fem rikena: Bakterier - Arkéer - Svampar - Växter - Djur

 

Så här ska vi arbeta

Genomgångar                          Läsa i läroboken

Instuderingsfrågor                    Arbete om hotade djurarter

Pararbeten                               Laborationer  

Så här ska du få visa dina kunskaper

Pararbete, beskriva likheter och skillnader mellan olika grupper av organismer

Fältstudier och laborationer

Prov

PowerPoint eller plansch samt muntlig redovisning om hotade djurarter

Matriser

Bi
Organismbiologi åk 7

E
C
A
Söka information
Arbetet Hotade djurarter, samt uppgift om källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Arbetet Hotade djurarter,
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Prov fråga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Eleven har grundläggande kunskaper om (evolutionsteorin och andra) biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om (evolutionsteorin och andra) biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om (evolutionsteorin och andra )biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Prov fråga 7, 8, 9
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Hotade djurarter
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: