Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi - Planering till elever & vårdnadshavare

Skapad 2018-09-23 11:57 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 5 NO (år 1-3) Fysik
Varför krävs det mycket så mycket energi att få en hamburgare på tallriken?

Innehåll

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Lgr11, 2017, s. 169).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: 

elektricitet, elektromagnet, elmotor, energiformer, energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, generator, icke förnybar energi, isolatorer, kemisk energi, kompass, kraftverk, ljudenergi, magnetfält, minuspol, nordpol, pluspol, rörelseenergi, sluten krets, strömavbrott, strömbrytare, strömkälla, spole, sydpol, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekt

Eleven ska kunna följande fakta: 

 • vilka olika typer av energi som finns
 • vad energiprincipen innebär
 • vilka de vanligaste energikällorna är
 • några förnybara respektive icke förnybara energikällor
 • hur en magnet fungerar

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: 
Läsa och lyssna till fakta, återberätta fakta skriftligt alternativt muntligt, diskutera och ta ställning i olika frågor, utföra undersökningar och experiment genom att följa instruktioner, samarbeta i grupp med att genomföra uppgifter

Vad ska bedömas?

Eleven ska efter arbetet kunna:

 • förklara vad begreppen betyder och innebär
 • ge exempel på vad vi behöver energi till
 • förstå vad energiprincipen innebär
 • ge exempel på olika energikällor
 • skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi
 • hur olika elektriska apparater fungerar, t.ex en elvisp
 • ge exempel på vad magneter används till

Diagnos 25/10

Filmer som används i undervisningen finns tillgängliga på ur.skola via länken;
https://urskola.se/Produkter?q=energi&typicalagerange=primary4-6

 

Filmerna vi tittar på heter "Elektricitet" (13 min.), "Labba: Potatisbatteriet" (6 min.), "Labba: Full rulle" (6 min.) och "Gigantiska experiment: Linjalbilen" (9 min.).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

NO Fy
Fysik - energi

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Du tränar på att visa att du har grundläggande kunskaper om energi.
Du har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Du kan beskriva energiprincipen, berätta om olika energikällor, beskriva skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi och ger exempel på vad magnetism används till mm.
Du har goda kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa genom att använda fysikens begrepp. Du kan förklara energiprincipen, berätta om flera olika energikällor, utförligt beskriva skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi och ger flera exempel på vad magnetism används till mm.
Metoder och arbetssätt
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Du tränar på att göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Metoder och arbetssätt
Genomföra enkla undersökningar utifrån planeringar. Formulera egna frågeställningar och planeringar.
Du tränar på att genomföra undersökningar efter planering eller att bidra till att formulera egna frågeställningar eller planeringar.
Du genomför enklare undersökningar och kan bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter.
Du genomför enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt efter.
Metoder och arbetssätt
Använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du tränar på att kunna använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: