👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Akustik och optik åk 8

Skapad 2018-09-23 12:04 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Vi undersöker i detta arbetsområde ljud och ljus dessutom kopplar vi samman fysikens begrepp med öga och öra inom biologin.
Grundskola 8 Fysik
Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med praktiska moment kopplat till akustik och optik. Vi går igenom teori/begrepp kopplat till respektive område. Dessutom hur vi får en bra ljudmiljö.

Innehåll

Elevdel

I området Akustik - läran om ljud kommer du lära dig mer om hur ljud skapas och breder ut sig, olika ljud såsom höga och låga toner, starka och svaga ljud, ljud som människan inte kan höra: infraljud och ultraljud. Buller, bullerbekämpning och hur man kan skapa en bra ljudmiljö.

I området Optik - läran om ljus kommer du lära dig om ljuskällor, ljusets utbredning, att ljus kan reflekteras och brytas i exempelvis speglar och linser, att vitt ljus är en blandning av olika färger, hur vi uppfattar färger, polariserat ljus och hur vi kan skydda våra ögon mot starkt solljus, ljus som ögat inte kan se mm.  

I undervisningen kommer vi se filmer och presentationer, läsa och arbeta med fakta från fysikboken samt genomföra och dokumentera undersökningar av ljud och ljus.

Uppgifter som bedöms:

Skriftligt teoriprov och praktiska undersökningar.

 

Uppgifter

 • Prov Akustik och Optik

 • Instuderingsmaterial Akustik & Optik.

 • Fysik - akustik Instuderingsfrågor

 • Hemuppgift NO- Akustik

 • Prov Akustik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik 7-9

Förmågan bedömd. Nivå 1 ej uppnådd.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna används utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation av praktiskt arbete
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
I nedanstående ämnesområden har eleven möjlighet att visa förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier.
Akustik
 • Fy  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud. Eleven gör detta med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud. Eleven gör detta med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud. Eleven gör detta med mycket god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier.
Optik
 • Fy  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus. Eleven gör detta med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus. Eleven gör detta med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus. Eleven gör detta med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.