👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big bang

Skapad 2018-09-23 13:04 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du kommer under en tid framöver arbeta med hur livet på planeten jorden började och hur vi kom hit.

Innehåll

Syfte

Att utveckla förståelse och kunskap om vilka förutsättningar som gör allt liv på jorden möjligt.

Att visa att livet på jorden är sårbart och föränderligt.

Att visa på att människan och naturen samspelar och är beroendeav varandra.

Att utveckla kunskap om livets utveckling på jorden.

Att reflektera över viktiga händelser över tid.

Att utveckla förståelse för att det har tagit lång tid för livet på jorden att utvecklas.

Att beskriva människans uppkomst.

Att reflektera över människans tidiga historia och utveckling.

Att analysera och ange några orsaker och konsekvenser som bidragit till olika händelser från människans tidiga historia.

 

Innehåll

Vi kommer tillsammans försöka svara på frågorna:

Vad ingår i universum?

Vad behövs för att det ska kunna finnas liv?

Vad är Big Bang? Vad betyder ordet och vad hände egentligen?

Forskare tror att allt började med Big Bang. Vad tror du?

Vilka smådjur började livet med?

Vilka större djur kom sedan?

Vad bidrog växterna med?

Var dinosaurierna kött eller växtätare?

När dinosaurierna dog ut utvecklades nya växter och djur- vilka?

Vilka andra människor levde före vår art?

Hur levde de?

Vad hände med de andra arterna?

Vad betyder Homo sapiens?

 

Arbetssätt

Läsa enkel faktatext

Titta på olika filmer tex Animated science-Magma

Arbeta två och två eller i grupp

Diskussioner

Unga fakta

nrm.se

Göra tidslinjer

Rita en serie

Skriva faktatexter om tex dinosaurier

Måla eller rita till texterna

Bedömning

Visa att du är aktiv på lektionerna genom att delta och bidra med dina åsikter i diskussioner.

Redovisa dina faktatexter, serier, tidslinjer i grupp eller helklass.

Redovisa i Bookcreater

Kan du? Livet på planeten jorden.

Elevens självbedömning Kunskapsresan Livet på planeten jorden

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3