👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundämnen 2; ämnens egenskaper brännbarhet och ledningsförmåga blandningar och lösningar surt eller basiskt

Skapad 2018-09-23 13:12 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 NO (år 1-3) Kemi
Grundämnen 2 *ämnens egenskaper *brännbarhet och ledningsförmåga *blandningar och lösningar *surt eller basiskt

Innehåll

Mål

Eleven ska kunna

 • ämnens minsta uppbyggnad
 • skillnaden mellan atom och molekyl
 • skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
 • vad olika material består av
 • skillnaden mellan surt och basiskt
 • skillnaden mellan lösning och blandning
 • brännbarhet och ledningsförmåga
 • hur man tar reda på ph-värde
 • genomföra enkla undersökningar och skriva labbrapporter.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film, ha gemensamma genomgångar, diskutera både i små grupper och tillsammans, läsa i läroboken och göra experiment.

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal på lektionerna
 • vara aktiv på laborationerna och reflektera över vad som händer
 • skriva laborationsrapporter
 • göra ett litet läxförhör om kemi

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6