👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, naturtillgångarna och människorna

Skapad 2018-09-23 13:16 i Sverkerskolan Uppsala
plattektonik, erosion, jordens resurser, miljö, hållbar utveckling, olika levnadsvillkor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Hur förändras naturen? Varför pratar man om att vissa resurser håller på att ta slut? Varför har vi så olika resurser på olika platser i välden?

Innehåll

Detta ska vi göra:

Så fungerar jordklotet - plattektonik, jordskalv, vulkaner
Berggrunden - magmatiska, lagrade och omvandlade bergarter
Jordytan förändras - inre krafter, yttre krafter: erosion och vittring
Naturtillgångar - vatten, odlingsbar mark, skogar, bränslen, metaller, diamanter mm
Människan och naturen - hur påverkar människan naturen
Ett naturfenomen - undersökande uppgift, gör en powerpoint med tre bilder
Hållbar utveckling - ekonomiskt, socialt, ekologiskt

Begrepp:
erosion, vittring, plattor, naturlandskap, kulturlandskap, magmatisk, lagrad, omvandlad, pangea

Filmer:
 om jordbävningar, vulkaner och höga berg
om åsar älvar och grus
om raukar, klinter och dalgångar

Arbetsuppgifter:
Ett naturfenomen, power point presentation redovisas v. 41-42
Förklarande text, om ett naturfenomen. Inlämning 19/10
Hitta i kartboken repetera Europas namngeografi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jorden, naturtillgångarna och människorna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om hur jordklotet fungerar och hur människan påverkar och påverkas.
Kunskaper om naturens processer och människan påverkan på livsmiljöer
 • Ge  E 6
Du kan några av jordens naturresurser, vet var de finns och vet vad de kan användas till. Du kan ge något exempel på plattektoniska plattor och vad som kan hända, ge något exempel på hur jordens inre och yttre krafter påverkar jordklotet. grundläggande kunskaper, enkla resonemang
Du kan flera av jordens naturresurser, vet var de finns och vet vad de kan användas till. Du kan ge flera exempel på plattektoniska plattor och vad som kan hända, ge flera exempel på hur jordens inre och yttre krafter påverkar jordklotet. goda kunskaper, utvecklade resonemang
Du kan många av jordens naturresurser, vet var de finns och kan förklara vad de användas till. mycket goda kunskaper, Du kan förklara plattektonik, hur jordens inre och yttre krafter påverkar jordklotet. välutvecklade resonemang
Hur människors val av boplats hänger ihop med naturen
Analysera samspel mellan människa, samhälle och natur
 • Ge  E 6
Du kan berätta om en orsak till varför människorna bor där dom bor. Förklaringen har med natur, kultur eller resurser att göra. enkla samband
Du kan berätta om två orsaker till varför människorna bor där dom bor och förklara en av dem. Förklaringarna har med natur, kultur eller resurser att göra. förhållandevis komplexa samband
Du kan ge flera förklaringar till varför människorna bor där dom bor. Förklaringarna har med natur, kultur och resurser att göra. komplexa samband
Typiska begrepp för området
Använda geografiska begrepp
 • Ge  E 6
Du kan flera av begreppen och kan föra ihop begreppet med rätt förklaring. i huvudsak fungerande
Du kan de flesta begreppen och kan föra ihop begreppet med rätt förklaring och använder vissa när du skriver eller pratar om geografi. relativt väl fungerande
Du kan områdets begrepp väl och använder dem naturligt när du skriver eller pratar om geografi. väl fungerande
Undersöka världen med kartor och tabeller
Undersöka omvärlden med hjälp av kartor, andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
Du hittar det du söker i en kartbok eller tabell med handledning och hjälp. i huvudsak fungerande
Du hittar det du söker i en kartbok eller tabell ganska självständigt men med viss hjälp. relativt väl fungerande
Du hittar det du söker i en kartbok eller tabell självständigt och träffsäkert. väl fungerande
Resonera om hållbar utveckling
Resonera kring hållbar utveckling
 • Ge  E 6
Du kan ge något exempel på vad hållbar utveckling är ur något av de tre perspektiven. Du kan se ett problem och sortera in det i ett av de tre perspektiven: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. enkelt och till viss del underbyggt
Du kan berätta vad hållbar utveckling är och minst två av de tre perspektiven. Du kan se flera problem och sortera in det i rätt perspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Du ger något förslag på lösning. utvecklat och väl underbyggt
Du kan förklara vad hållbar utveckling är. Du kan se problem och sortera in dem i rätt perspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Du ger flera förslag på lösningar. välutvecklat och väl underbyggt
Resonera om hur det kan vara så olika att leva i olika delar av världen
Resonera kring olika levnadsvillkor
Du kan koppla ihop livsstilen med någon orsak. enkelt och till viss del underbyggt
Du kan koppla ihop livsstilen med ett par orsaker. Du förklarar någon orsak. utvecklat och relativt väl underbyggt
Du kan koppla ihop livsstilen med flera orsaker. Du förklarar flera av orsakerna. välutvecklat och väl underbyggt