👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A

Skapad 2018-09-23 13:21 i Almunge skola Uppsala
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med läromedlet Favoritmatematik 1A.

Innehåll

Det här kommer du att lära dig:

R    Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen 
 • Textuppgifter 
 • Pengar 0-20
 • Addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

       Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

     Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem  

      Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats   
 • Problemlösning
 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse 

Så här kommer vi att arbeta:

Du deltar i genomgångar och gemensamma diskussioner. Du kommer att få arbeta laborativt med olika material samt med de laoborativa sidorna som finns i boken. Du arbetar enskilt och även ibland tillsammans med andra i din matematikbok och du får också möjlighet att spela olika mattespel enskilt och tillsammans med andra.

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

I det dagliga arbetet med matematik.

Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.

Mitt lärande, delprov som tillhör varje kapitel och även sidorna vad har jag lärt mig som finns efter varje kapitel.

Skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3