👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Mekanism

Skapad 2018-09-23 16:23 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Grundskola 4 – 6
Vi kommer att lära oss om fem stora mekanismerna, cykel och transporter och om vad de har haft för betydelse genom historien.

Innehåll

 

LPP Mekanism hösten 2018

 

"Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö."

Detta innebär att du:

 • räcker upp handen när du vill säga något. 
 • är en aktiv lyssnare när någon annan talar. 
 • deltar aktivt i diskussioner, gruppövningar och grupparbeten. 
 • arbetar fokuserat med dina uppgifter så att du blir färdig i tid. 
 • är rädd om ditt material så det inte kommer bort. Använd mapp eller pärm. 

 

Syfte 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll 

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

                          

Förmågor 

De förmågor vi kommer att träna på är: 

 

  • Analytiska förmågan – se och förklara samband, se skillnader, likheter och dra slutsatser. 

  • Kommunikativ förmågan – muntlig och skriftlig framställan, kommunicera, resonera och formulera.

  • Begreppsliga förmågan – kunna använda nya ord och begrepp. 

  • Procedurförmågan – söka och kritiskt granska information. 

  • Metakognitiva förmågan- utveckla sitt eget arbete. 

 

Konkreta mål 

Du ska: 

  • lära dig nya ord och begrepp viktiga för sammanhanget. 

  • känna till de 5 viktiga mekanismerna.

  • lära dig om cykelns historia och hur cykelns delar samverkar

  • hjälpa till och ge förslag på hur ditt arbete kan gå framåt

  • lära dig om olika transportsystem.

Undervisning

Vi kommer att:  

 • läsa och tolka texter. 
 • titta på film. 
 • diskutera kring olika frågeställningar. 
 • arbeta med olika instuderingsfrågor.
 • arbeta praktiskt.