Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan- Framgångrikt ledarskap (2018-2021)

Skapad 2018-09-23 16:57 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Framgångsrikt ledarskap - 2018-2021

Innehåll

 

Var är vi?
HT/VT- 18/19
  • Ledarskapsroller: 

- Vi har pratat om att vi ska fundera över våran roll på avdelningen och på Pärlan. Vi funderar över hur vi kan utvecklas som ledare och "få upp ögonen för" hur vi leder på olika sätt.

M:

- Arbetslagsledare. 

- Vill kunna känna att aktiviteterna är ännu mer anpassade för barngruppen (treåringarna). Få in teknik mer i verksamheten. Lära mig mer om IKT, så att det flyter på. 

S: 

- Kreativ, ansvar- biblioteket, teatern, gitarr Teatern.

- Känns bra när vi styr upp med tider och nu har vi kommit igång.

- Det är svårt att känna att man får till tid. Bättre nu när jag involverar barnen i saker som behöver fixas. Känns bra att de blir delaktiga i förberedelserna.

- Bibelkul.

- Jag känner mig bekväm i arbetslaget, vi turas om och hjälps åt. Använder varandras styrkor. Uppmuntrar varandra. Målet är att vi vill att det ska bli bra för alla på avdelningen. 

E:

- Jag har kommit in i rutinerna. Känns bra att ha jobbat lite mer på avdelningen.

- Jag har inte sett hur Unikum fungerar, känner att det kan vara bra att se hur det ser ut. Mer bekväm med bemötande av föräldrar. Vill få mer tid till att spela gitarr och möjlighet att förbereda innan till samlingarna.

- Turas om med A. att läsa för barnen. 

A:

- Pedagogisk planering.

- IKT- dela med mig av det jag kan och ta ansvar för att vi utvecklas inom detta område. Få mer tid till att bl.a. prata med K. "Utforska" de appar vi har och vilka som kan vara intressanta. 

- Bibelkul

Barngruppen

Våran grupp spretar och är rastlösa. Flera kräver mycket av oss pedagoger.  Nu har vi lärt känna barnen och arbetar för att hitta bra strategier för att skapa en lugn miljö. Det fungerar bäst när det är som vanligt och grupperna är uppdelade. Vi har fått råd från en specialpedagog kring ett av barnen.

HT- 19

Personalsammansättningen har ändrats. E. har slutat. "Nya" arbetslaget känner varandra, då vi jobbat ihop tidigare på olika sätt. Vi jobbar ihop oss och funderar kring hur vi ska få ihop barngrupperna och hur personalen ska fördelas under dagen.

Arbetslaget har börjat med en studiecirkel. Vi läser Beteendeproblem i förskolan - Om lågaffektivt bemötande av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt. Boken lyfter hur man som pedagog kan hantera utmanande situationer (beteendeproblem). Genom studiecirkeln får vi tips och ideér kring hur vi kan bemöta barn med särskilda behov. 

Pedagogerna har varit på studiebesök på förskolor, där vi har fått möjlighet att diskutera med personal från andra förskolor om arbetsätt och miljöer.

 

Barngruppen

Flera barn kräver mycket av pedagogerna. Vi lär känna barnen och försöker hitta bra strategier för att barnen och pedagogerna ska känna sig trygga och för att få en lugn miljö. Vi får råd av specialpedagog kring ett av barnen.

 

Arbetssätt: 

- Fördela ansvaret på ett bra sätt, göra det vi känner att vi är bra på, men även utmana oss själva.

- Introducera E.- Unikum.

Vart ska vi?

  • Få en bra arbetmiljö där vi får stärkas i våra ledarskapsroller

 

  • Hitta bra strategier/arbetsätt för ett framgångsrikt ledarskap

 

Hur gör vi?

  • Genom samtal/reflektion kring nuläget på avdelningen

 

  • Lyfta det som känns viktigt i arbetslaget och lyssna på varandra

 

  • Reflektera över hur vi kan utvecklas och stärka varandra

 

  • Vi pratar ihop oss (hela arbetslaget) - planerar

 

  • Vi kartlägger vad som fungerar bra? Hur vi ska arbeta tillsammans och vilka strategier ska vi använda?

Hur blev det?

HT/VT- 18/19

- Vi ser det som en fördel med olika åldrar och erfarenheter. 

- Vi känner att vi har samma ramar och försöker göra lika i vårat förhållningssätt till barnen (yttersta). Vi vill se hur vi ska bemöta barnen/ gruppen (direkta) kontakten på liknande sätt. Vi kartlägger hur de fungerar och vad som fungerar. 

- Gemensamma strategier hoppas vi kommer göra att det blir lugnare i gruppen. Bl.a. har vi ändrat platser vid matborden, delat upp gruppen oftare och diskuterat de strategier/arbetssätt som fungerar! Fått en bättre helhetsbild kring de barn som kräver mer. 

- M. har varit sjukskriven, vilket har gjort det extra viktigt att vi är tydliga med ny personal vilka strategier/regler/arbetsätt vi använder för att bemöta barnen på liknande sätt. 

Vi känner att vi snabbt kom ihop oss som arbetslag. Vi känner att vi kan vara oss själva och att vi tillåter varandra att få testa våra idéer och ta plats. 

 

HT- 19

- Från år 18/19 har vi landat i att vi alla är ledare och samtidigt ett gemensamt arbetslag. Höstens studiecirkel utifrån, boken Beteendeproblem i förskolan, ger oss verktyg till vårt ledarskap, enskilt och gemensamt, för att på bästa sätt göra varje barn delaktig och inkluderad i utbildningen. Vi märker att vi utmanas av olika saker inom detta i vårt ledarskap och stöttar varandra i våra olika utvecklingar. 

 

HT- 20/VT- 20

Startar upp terminen med Teambuildning- tittskåp. Hur är vi som arbetslag? 

Fokuserar på våra yrkesroller och ser vilka styrkor vi har (enskilt och som arbetslag).

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: