👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen och vi

Skapad 2018-09-23 17:30 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Geografi Kemi Fysik Teknik

Innehåll

 

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 

Kommer att bedöma

 • Du får skriva och berätta om avfallstrappan utifrån de rubrikerna som finns där.
 • Du får göra en uppgift där du i bild eller text 

Undervisning

 

Start torsdag v 40

 • Kriget om källan - egna partier - bildarbete: framtidsbyn

 • Fyra bilder: solen, träd, vatten, människor. Vad händer om du tar bort en av bilderna? Hur skulle det bli utan sol? utan vatten? utan träd? utan människor? Resonera i små grupper. Resonera i hela klassen. Skriv en resonerande text.

 • Gretas skolstrejk

 • Är du rädd för att miljön ska vara hotad?

 • Vatten - Vårt viktigaste livsmedel.

 • Plasten i vår vardag - sli

 • Klimathotet - Vad kan vi göra?

 • Vad är klimatförändringar? häfte

 • Studiebesök på Tubba torg (tisdag)

 • Skräpplockning på skolgården + sortering. (torsdag)

 • Förvandla saltvatten till sötvatten - Miljöboken.

 • Läxa: Var dina föräldrar rädda för miljöförstöring när de var barn? Pratade man om det i skolan?

 • Maten du äter - hur ska du tänka för att rädda miljön?

 • Transporter, resor?

 • Att konsumera lagom mycket

 • Energi och energikällor ( s. 18 - 21 i miljöboken ) - må - to v 45

 • Framtidens klimat - Hur vill vi ha det?  sli Växthuseffekten

 • Göra skillnad - Återvinning... (sli)

 • Slutuppgift: Resonerande text + bilduppgift. Dela ett papper på mitten. Vad kan du tänka dig att göra för miljön/vad kan du inte tänka dig att göra?

 • Uppdrag: Äntligen second hand. Förändra gamla föremål - Alternativt julpyssel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6