👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Skriva en faktatext No,sv och bild

Skapad 2018-09-23 18:04 i Långsjöskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
LPP Skriva en faktatext om ett djur

Innehåll

Tidsperiod

  •  V38-39 2018

Förmågor

  • Använda biologins begrepp,modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.
  • Formulera sig i skrift
  • Söka information från olika källor och värdera dessa.
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Övergripande mål och riktlinjer

  • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  • Kan använda modern teknik iPad som ett verktyg.
  • Få ha inflytande och bestämma  över sitt arbete.

Vad ska jag lära mig? 

I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos djur. Göra enkla observationer av djur och deras egenskaper. 

Skriva enkla texter på iPad. I texterna använda stor bokstav,punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder.

Söka information ur en anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera texterna med bild förtydliga och förstärka texten.

 

 

 

 

      

Hur ska jag visa det? 

     Formativ

    Fortlöpande i ditt arbete få feedback i faktasamlandet och textskrivandet av läraren.Läsa sin text för sin bordskompis och höra dennes. Ge tips och råd på text och bild. Med stöd visa att man behärskar iPad som ett skrivverktyg

    

     Summativ

  • Din fakatatext är kopplad till din tankekarta om djuret du har valt. Du har överfört fakta från kartan till texten genom hela rätt skrivna meningar. Du har illustrerat din text med en bild på djuret i sin naturliga miljö.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

Vi tittar på korta filmer om djur i vår svenska skog. Eleverna får välja varsitt djur att arbeta med. Gör en tankekarta med fakta om sitt djur. Utifrån sin tankekarta sedan skriva en faktatext på iPad. Sist måla en bild på sitt djur i dess naturliga miljö.