👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 del 2

Skapad 2018-09-23 19:09 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Talkamraterna inom talområdet 1-10. Från plockmaterial, till konkret material för att nå målet att räkna med matematiska symboler som siffror och tecken. Förståelse för tecknet = "är lika med" samt >,< "större och mindre än"

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få träna din förmåga att...

BEGREPP: förstå och hantera enkla matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.

KOMMUNIKATION: utifrån en bild skriva ett matematiskt uttryck, tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära. 

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang.

 

 • dela upp tal inom talområdet 1-10
 • addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • hemliga tal inom talområdet 1-10
 • talraden

Så här ska vi arbeta...

 • gemensamma genomgångar
 • kooperativt lärande t.ex EPA (Ensam, Par, Alla)
 • övningar med konkret material, talhus
 • talraden
 • skriftliga och muntliga övningar
 • problemlösning
 • digitala hjälpmedel såsom Ipad

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan dela upp tal inom talområdet 1-10.
 • kan skriva enkla konkreta additions- och subtraktionsuppgifter med symboler
 • lösa uppgifter med hemliga tal inom talområdet 1-10
 • använder tecknen =, <, >
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik del 2

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10.

 • Ma   3   Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Symboler
Symbolerna är lika med, är inte lika med, större än, mindre än
Du kan med stöd använda symbolerna är lika med och är inte lika med.
Du kan med stöd använda symbolerna större än och mindre än.
Du kan använda symbolerna är lika med och är inte lika med.
Du kan använda symbolerna större än och mindre än.
Dela upp tal i addition
Jag kan med stöd dela upp tal inom talområdet 1-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 1-10
Jag kan med stöd skriva additionsuppgifter utifrån konkret material (ex.talhusen) inom talområdet 1-10.
Jag kan skriva additionsuppgifter utifrån konkret material (ex.talhusen) inom talområdet 1-10.
Dela upp tal i subtraktion
Jag kan med stöd dela upp tal inom talområdet 1-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 1-10
Jag kan med stöd skriva subtraktionsuppgifterutifrån konkret material (ex.talhusen) inom talområdet 1-10.
Jag kan med stöd skriva subtraktionsuppgifterutifrån konkret material (ex.talhusen) inom talområdet 1-10.
Addition med hemligt tal 1-5
Jag kan med stöd (konkret material ex. talhus) lösa additionsuppgifter inom talområdet 1-5
Jag kan lösa additionsuppgifter inom talområdet 1-5.
Jag kan med stöd (konkretmaterial ex. talhus) lösa additionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 1-5
Jag kan lösa additionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 1-5
Addition med hemligt tal 1-10
Jag kan med stöd (konkret material ex. talhus) lösa additionsuppgifter inom talområdet 6-10.
Jag kan lösa additionsuppgifter inom talområdet 6-10.
Jag kan med stöd lösa additionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 6-10
Jag kan lösa additionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 6-10
Subtraktion med hemligt tal 1-5
Jag kan med stöd lösa subtraktionsuppgifter med konkret material inom talområdet 1-5.
Jag kan lösa subtraktionsuppgifter med konkret material inom talområdet 1-5.
Jag kan med stöd lösa subtraktionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 1-5.
Jag kan lösa subtraktionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 1-5.
Subtraktion med hemligt tal 6-10
Jag kan med stöd lösa subtraktionsuppgifter med konkret material inom talområdet 6-10.
Jag kan lösa subtraktionsuppgifter med konkret material inom talområdet 6-10.
Jag kan med stöd lösa subtraktionsuppgiftermed hemligt tal inom talområdet 6-10
Jag kan lösa subtraktionsuppgifter med hemligt tal inom talområdet 6-10
Tallinjen
Addition och subtraktion med hjälp av tallinjen
Jag kan med stöd peka ut tal och fylla i en tallinje.
Jag kan peka ut tal och fylla i en tallinje.
Jag kan med stöd lösa additions- och subtraktion-uppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av tallinje.
Jag kan lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av tallinje.