👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 3 Prima 3 A kapitel 1

Skapad 2018-09-23 19:10 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Matematik
Det fina med matematik är att ju mer matte du kan desto fler tillfällen dyker upp där du har nytta av den.

Innehåll

Centralt innehåll

 

Du ska få lära dig ...

 

 • olika sätt att dela upp tal
 • multiplikation och division med 2 och 4
 • olika sätt att visa naturliga tal
 • något om matematikens historia

 

Du kommer att lära dig genom att ...

 

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok
 • arbeta digitalt med Gleerups digitala matematikbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 9

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Taluppfattning
Du kan dela upp tal i lika stora delar och olika stora delar och förstår skillnaden.
Du kan med hjälp av laborativt material dela upp tal i lika och/eller olika stora delar. Du ser skillnaden.
.Du kan dela upp tal i lika stora delar och olika stora delar och förstår skillnaden.
Multiplikation
Du kan multiplikation med 2 och 4 och kan använda strategierna dubbelt och hälften.
Du kan med hjälp av laborativt material multiplikation med 2 och 4 och kan lägga dubbelt och hälften.
Du kan multiplikation med 2 och 4 och kan använda strategierna dubbelt och hälften.
Division
Du kan dividera tal med 2 och 4 och ser sambandet med multiplikationen.
Du kan med hjälp av laborativt material dividera tal med 2 och 4.
Du kan dividera tal med 2 och 4 och ser sambandet med multiplikationen.
Naturliga tal
Du kan se sambandet mellan olika naturliga tal och bråkform, decimaltal och negativa tal. Du kan med begreppen < och > placera talen på en tallinje.
Du kan med hjälp av lärarstöd och laborativt material se sambandet mellan olika naturliga tal och bråkform, decimaltal och negativa tal. Du kan med stöd placera talen på en tallinje.
Du kan se sambandet mellan olika naturliga tal och bråkform, decimaltal och negativa tal. Du kan med begreppen < och > placera talen på en tallinje.