👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-mänskliga rättigheter och val i ett demokratiskt land

Skapad 2018-09-23 19:11 i Brearedsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med FN och de mänskliga rättigheterna.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur går det till att rösta i ett demokratiskt land som Sverige? Varför finns FN och vad arbetar de med? Vilka rättigheter har världens barn med hjälp av barnkonventionen?

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- veta hur det går till att rösta i ett land med demokrati (Sverige)

- känna till några av de största partierna

- träna på att argumentera för en åsikt

- lära dig om olika former av demokrati så som klassråd, elevråd och val till riksdag

- kunna berätta om några mänskliga rättigheter som det står om i barnkonventionen

- kunna jämföra hur barn i andra länder har det med hur du har det.

- veta vad FN är

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 

 • diskutera tillsammans.
 • klippa ut bilder på partiledare, symboler och namn
 • bilda egna partier i par och göra en partiplansch
 • presentera era partier för klassen och argumentera för er åsikt
 • genomföra ett låtsasval på klassens partier
 • prata om mänskliga rättigheter och barnkonventionen
 • se på film om barn i världen och FN
 • göra jämförelser genom att samtala om likheter och skillnader när vi tittar på film om barn i världen
 • måla en artiklar ur barnkonventionen och berätta för klassen vad du målat

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

 

-berätta något om val i Sverige, med hjälp av några frågor

-redovisa ert parti inför klassen

-måla en artikel ur barnkonventionen

-muntligt berätta om någon artikel ur barnkonventionen.

-göra någon jämförelse mellan dig själv och ett barn i ett fattigare land

-vet vad FN jobbar med

 

Mer än godtagbara kunskaper:

-berätta lite mer om hur ett val går till och ge exempel på några politiska partier.

-veta något om vad demokrati är

-redovisa ert parti inför klassen

-måla en artikel ur barnkonventionen

-muntligt berätta om flera artiklar ur barnkonventionen

-göra flera jämförelser mellan dig själv och ett barn i ett fattigare land. Utveckla det något.

- vet vad FN jobbar med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3

Matriser

SO
FN och barnkonventionen

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
-berätta något om val i Sverige, med hjälp av några frågor -
-berätta lite mer om hur ett val går till och ge exempel på några politiska partier. - vet något om demokrati
Aspekt 1
-redovisa ert parti inför klassen
Ny aspekt
-måla en artikel ur barnkonventionen -muntligt berätta om någon artikel ur barnkonventionen.
-måla en artikel ur barnkonventionen -muntligt berätta om fler artiklar ur barnkonventionen
Ny aspekt
-göra någon jämförelse mellan dig själv och ett barn i ett fattigare land -vet vad FN jobbar med
-Göra flera jämförelser mellan dig själv och ett barn i ett fattigare land. Utveckla det något. - vet vad FN jobbar med