👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Nordisk mytologi

Skapad 2018-09-23 19:19 i Hindås skola Härryda
Vi lär oss om den fornnordiska mytologin d v s berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Grundskola 3 Historia Svenska SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här intill. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Mål

Du ska känna till några gudar och väsen som förekommer inom den nordiska mytologin och deras världsbild.

Du ska kunna jämföra olika skapelseberättelser och se skillnader och likheter med asatron.

Du ska kunna berätta några historier om asagudarna. 

Begrepp

 • Asatro
 • Skapelseberättelse
 • Världsbild
 • Offra

Undervisning

Vi kommer att:

- läsa och berätta gudasagor.

- se på filmer ex. Odens rike (SLI).

- samtala och diskutera. 

- arbeta praktiskt med tex skapande av bilder.

- skriva fakta texter om gudar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Hi Sv SO
Nordisk mytologi

Du är på väg mot målen
Du når målen
Du når målen mycket väl
Kommunikativ förmåga
samtal och diskussioner
Du svarar när du får frågor.
Du är aktiv och är med och diskuterar.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du för även diskussionen framåt.
Begreppsförmåga
Visa faktakunskap
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara ett fåtal ord och begrepp med stöd av tex bilder eller stödord.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några ord och begrepp utan stöd av text bilder.
Du har goda kunskaper. Du har förstått alla ord och begrepp och kan förklara dem så att andra förstår.
Analysförmåga
Göra jämförelser mellan olika skapelseberättelser och se skillnader och likheter med Asatron.
Du har grundläggande kunskaper och kan med hjälp av bilder eller stödord göra en enkel jämförelse mellan olika skapelseberättelser.
Du kan nämna något utmärkande för Asatron och göra en enkel jämförelse mellan olika skapelseberättelser.
Du kan berätta om flera utmärkande drag för Asatron och göra jämförelser mellan olika skapelseberättelser.