Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd År 3, 2020

Skapad 2018-09-23 19:49 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd

Innehåll

Syftet med undervisningen i slöjd är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

 ·       Läsa och följa instruktioner, såväl muntliga som skriftliga.

·       Använda din kreativitet och därigenom kunna verkställa och avsluta ditt arbete.

·       Träna på att ta eget ansvar och arbeta självständigt.

Vi kommer i slöjden att arbeta med:

 ·       Materialens olika egenskaper och användningsområden 

·       Hur olika verktyg, redskap och maskiner benämns och hur de används på ett säkert sätt

·       Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och utvärdering

·       Att hämta inspiration från olika källor

·       Hur färg form och material påverkar slöjdföremålet

·       Några former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

·       Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid

Du tränar i slöjden även din förmåga att:

 ·       Arbeta praktiskt och bli van med olika arbetsmetoder 

·       Använda det du tidigare lärt dig och dina nya kunskaper i ditt skapande

·       Upptäcka och lösa problem

 

Så här bedöms det

Eleverna arbetar mot kunskapskraven i årskurs 6. Bedömningsunderlaget är det eleven genomför, de diskussioner eleven deltar i, de planeringar och utvärderingar eleven genomför och det eleven skriver i sin loggbok under lektionerna. Bedömningen skall ta hänsyn till elevens:

 • förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, idé och genomförande till prestation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen
 • förmågan att dra lärdom av erfarenhet och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang ingår också i bedömningsgrunden
 • förmågan att ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten liksom självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen
 • förmågan att välja och hantera olika redskap, verktyg, material och arbetsmetoder för att lösa problem och uppgifter samt förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra
 •  känsla för färg och form och andra estetiska värden, som kommer till uttryck under arbetet och i den färdiga produkten, skall också bedömas
 • förmågan att bedöma det egna arbetet och se konsekvenserna av olika val ur exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt är också en grund för bedömningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: