👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forest fires in Sweden 2018

Skapad 2018-09-23 21:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 Modersmål
This term we will work with the forest fires during summer 2018. Through researching information about the fires you will summarise the material to produce two reports and then use the same information to recount what happened during the fires from the perspective of an evacuee from one of the areas. The final assignment will be a presentation on a natural disaster in your English speaking parents home country.

Innehåll

Konkretisering av målen

Eleverna skulle kunna använda samma information och anpassa dessa till olika mottagare både formellt och informellt

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 Hur man hittar rätt information?

 Vad är en sammanfattning? Sammanfatta informationen från korta allmänna artiklar 

Sammanfatta information från tidningsartiklar. 

Skillnad mellan kronologisk (recount) och icke kronologiska (report) rapporter. 
Formell till informell texter (kronologisk). 

Rapporterat tal - direkt och indirekt 
Formell intervjua för att få information 

 Vem är mottagaren? 

Hur eleven skall få visa sina förmågor

 • Eleven skulle kunna forskar information on skogsbranden och använder samma information för att skriva för olika målgrupper.

·         Skriv för olika målgrupper -formell icke kronologisk rapport, formell kronologisk rapport, formell nyhetsartikel, personligt brev till en redigerare och informellt dagbok för en vecka från perspektiv av en boende i skogbrandområde.

·         Läser på svensk och sammanfattar på engelska.

 • genomför en muntlig presentation på en naturkatastrof i föräldrarnas hemland.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9