👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Skapad 2018-09-23 23:16 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Kemi

Inom detta arbetsområde ska vi studera atomens uppbyggnad och hur de binder sig med andra atomer på olika sätt. Vi kommer också studera periodiska systemet och dess uppbyggnad. 

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla kunskaper om:

  • atomens uppbyggnad 
  • periodiska systemet 
  • hur atomer binder till varandra för att bilda kemiska föreningar

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Atom, proton, neutron, elektron, laddning, grundämne, molekyl, kemisk förening, periodiska systemet, atomnummer, period, grupp, elektronskal,valenselektron, ädelgas, alkalimetaller, halogener, ädelgasstruktur, molekylbindning, kovalent bindning, jon, jonbindning, metallbindning.

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med filmer, lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, samtal och diskussioner. Vi kommer också jobba med texten i boken.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid ett skriftligt prov och labbrapporter.

På provet ska du ha kunskaper om:

  • atomen: uppbyggnad 
  • periodiska systemet: uppbyggnad och kunna avläsa fakta ur periodiska systemet. 
  • grupperna alkalimetaller, halogener och ädelgaser: exempel på ämnen som ingår i grupperna och egenskaper hos ämnena.
  • jon: uppbyggnad och hur olika joner bildas
  • kemiska bindningar (jonföreningar, molekylbindningar och metallbindningar): hur de bildas, exempel på ämnen med de olika bindningarna.   

Matriser

Ke
Bedömning i kemi

Använd och förstå begrepp, modeller och teorier
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Föra resonemang kring resultat
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper