👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10e 1.TAL Prio 8

Skapad 2018-09-23 23:21 i Läroverket Hudiksvall
Planeringen är kopplad till Prio matematik år 8
Grundskola 8 Matematik
Vad kan subtraktionen 4-7 innebära? Kan något vara mindre än 0? I det här avsnittet arbetar du med negativa tal samt hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Innehåll

PLANERING

 

Här hittar du planering vecka för vecka samt en del uppgifter.

planeringen finns också länkar till filmer som förklarar varje avsnitt i boken.

 

Vi övar problemlösning, resonemang och kommunikation. Vi använder många olika metoder för att lära oss så mycket som möjligt och utveckla alla förmågor. 

 

Film 1.1 Negativa tal

Film 1.2 Addition o subtraktion av negativa tal

Film 1.3 Multiplikation o division av negativa tal

Film 1.4 Potenser

Film 1.5 Räkneregler för potenser

Film 1.6 Kvadratrötter

Film 1.7 Stora o små tal med tiopotenser

Film 1.8a Prefix o gällande siffror
Film 1.8b forts prefix

Matriser

Ma
PRIO 8 - TAL - Skriftlig bedömning

BEGREPP

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...storleksordna negativa och positiva tal. Jag ger ett korrekt svar på ett tal som är större än -1, (1b) samt ger minst ett korrekt svar där jag redogör för tal som ligger mellan två tal (ett negativt och ett positivt) på tallinjen. (2b)
...använda tallinjen till att bestämma vilket tal som ligger mellan två tal - t.ex. -3 och 1. Jag ger två korrekta svar är jag redogör för tal som ligger mellan två tal (ett negativt och ett positivt) på tallinjen. (2b)
Jag visar att jag kan...
...storleksordna tal som är blandade med prefix, tiopotenser, grundpotensform. Jag placerar de flesta sträckorna rätt i uppgift 3b (två kan vara felplacerade) - eller skriver alla tal med korrekta tiopotenser. (3b)
...storleksordna tal som är blandade med prefix, tiopotenser, grundpotensform Jag placerar alla sträckor korrekt och redovisar en jämförelse. (3b)

METOD

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...beräkna addition och subtraktion med negativa och positiva tal. ...beräkna enkla potenser utan miniräknare ...beräkna enkla kvadratrötter Jag visar att jag kan utföra minst två av ovanstående beräkningar. (1m)
...beräkna och svara i grundpotensform med multiplikation, division och obekanta tal. Jag ger korrekt svar med redovisade metoder på två uppgifter i (3m). Eller korrekt genomförd multiplikation och division i a och b, men svarar inte i grundpotensform. (3m)
...beräkna och svara i grundpotensform med multiplikation, division och obekanta tal. Jag löser alla deluppgifter i (3m) med redovisade metoder. (3m)
Jag visar att jag har...
...metoder för att göra beräkningar med negativa tal och potenser. Jag redovisar metoder och ger minst 2 korrekta svar i uppgift 2m. (2m)
......metoder för att göra beräkningar med negativa tal, potenser samt förenkla uttryck med x. Jag redovisar metoder och ger minst 3 korrekta svar i uppgift 2m. (2m)

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...lösa någon problemlösning med negativa och positiva tal Jag löser problem med att räkna ut hur lång tid det tar för ett glasspaket att smälta från -18 grader till 0,5 grader om temperaturen stiger med 0,5 grader per minut. (1p)
...lösa problem med grundpotensform och olika enheter och visar det genom att påbörja en lösning om hur många siklöjor som behövs till 30 kg löjrom - t.ex. genom att beräkna mängden som krävs och någon ytterligare beräkning kring romkornen. (3p)
...lösa problem med grundpotensform och olika enheter och visar det genom att lösa hela problemet och ge ett korrekt svar med uträkning hur många siklöjor som behövs till 30 kg löjrom. (3p)
Jag visar att jag kan...
...påbörja en lösning av problem med hur många 40 ml-flaskor 2 liter färg räcker till. Jag påbörjar lösningen genom att t.ex. omvandla måtten till samma enhet. (2p)
...lösa ett problem med hur många 40 ml-flaskor 2 liter färg räcker till. Jag löser problemet på ett väl fungerande sätt och ger ett korrekt svar. (2p)

RESONEMANG

E
C
A
Jag visar att jag kan...
...och ge en godtagbar motivering till hur jag kan beräkna hur jag kan beräkna 5^5 om jag vet att 5^4=625 (1r)
...föra några korrekta resonemang om värdet i uttryck med potenser är positivt eller negativt när basen är negativ. Jag för några korrekta resonemang t.ex. att a^4 alltid är positiv och att a^3 och a^5 alltid är negativ om a är negativ. Eller resonerar korrekt om att a + a^3 och a + a^5 alltid är negativa oavsett värdet på a. (3r)
...föra korrekta resonemang om värdet i uttryck med potenser är positivt eller negativt när basen är negativ. Jag för korrekta resonemang om alla påståenden i uppg (3r). Jag anger också villkor för när de olika påståendena är negativa och inser att a = -1 leder till att B blir lika med 0. (3r)
Jag visar att jag kan...
...föra ett resonemang om kvadratrötters värde. Mitt resonemang har vissa brister. (2r)
...föra underbyggda och korrekta resonemang kring varför kvadratroten ur 45 ligger närmar talet 6 på tallinjen än kvadratroten ur talet 25. (2r)

KOMMUNIKATION

E
C
A
I hela den skriftliga bedömningen...
....redovisar jag på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa, men har vissa brister.
...redovisar jag på ett ändamålsenligt sätt.
...redovisar jag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.