Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Samsam 1a1

Skapad 2018-09-24 07:56 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

Samhällskunskap 

Vecka 38 

Tisdag 

Argumenterande tal. Du väljer fråga. Vi går igenom olika källor. 

Onsdag och fredag 

Du tar reda på vad det finns för politiska ställningstagande i din fråga. 

Vecka 39 

Du fortsätter att arbeta med din text. Du tänker på struktur och uppbyggnad. 

Vecka 40 

Du är färdig med din text och omarbetar den till ett argumenterande tal. Du lämnar in din text i början av veckan för att få respons inför talet. 

Vecka 41 

Du håller ditt tal. 

Vecka 42–45

Du skriver en utredande text. 

Vecka 46-49

Privatekonomi

Vecka 50

Samhälleskonomi

Vecka 51

Fred och konflikt och mänskliga rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utredande text

 • Privatekonomi

 • Mänskliga rättigheter

 • Internationell Humanitär Rätt

 • Sammanfattning Privatekonomi

 • Samhällsekonomi

 • Argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.
  Sam  -

Matriser

Sam
Planering Samsam 1a1

Rubrik 1

Matris för politiska frågor
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Samhällens organisation - redogöra och analysera
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Aspekt 2
Samhällens organisation - förklara samband och dra slutsatser
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Aspekt 3
Samhällens organisation - slutsatser om nutida samhällsförhållanden
Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Aspekt 4
Samhällsfrågor - analysera och identifiera orsak och konsekvens
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Aspekt 5
Samhällsfrågor - diskutera och möjliga lösningar
I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Aspekt 6
Samhällsfrågor - ge argument och värdera andras ståndpunkter
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Aspekt 7
Olika källors trovärdighet - söka, granska och tolka information
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
Aspekt 8
Olika källors trovärdighet - reflektera över relevans och trovärdighet
Eleven kan göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Aspekt 9
Uttrycka sina kunskaper
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: