👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kensukes rike

Skapad 2018-09-24 08:29 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser en skönlitterärbok och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Läsförståelse: Kensukes rike.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet jobbar vi främst mot:

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan diskutera och reflektera kring bokens teman/budskap

Arbetssätt

Vi kommer både att läsa under lektionstid samt hemma Vi kommer att diskutera kapitlets innehåll och svara på frågor. Vi kommer alltså att arbeta mycket med läsförståelse och ordförståelse.

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/temant i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken

Tidsplan 

17/9 - börjar med boken

21/9 - läsa kap 1-3

24/9 - lämna in uppg kap 1-3 vid lektionens slut

28/9 - läsa kap 4-7 

1/10 - läsa kap 4-7 + arbeta med frågorna

5/10 - lämna in uppg kap 4-7 vid lektionens slut

8/10 - läsa kap 8-10

11/10 - läsa kap 8-10 + arbeta med frågorna

5/10 - lämna in uppg kap 8-10 (Sista deadline för samtliga uppgifter och boken ska vara utläst.)

19/10 + 22/10 - Skriva en bokrecension "prov". 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Skriftligt
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Skrivuppgift
Innehåll
Din text innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din text innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Form och språk
Du använder dig av viss språklig variation. Du hittar vid tillfällen olika sätt att uttrycka dig på.
Du använder dig av relativt god språklig variation. Du hittar en del olika sätt att uttrycka dig på.
Du använder dig av god språklig variation. Du hittar olika sätt att uttrycka dig på.