👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationer åk 9

Skapad 2018-09-24 08:37 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik
Inom ämnena biologi, kemi och fysik ska du kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, planera egna laborationer, använda utrustningen rätt, jämföra resultaten och dra slutsatser utifrån frågeställningen samt resonera runt resultatens rimlighet. Du ska även dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. I detta arbetsområde kommer du att få träna alla dessa delar.

Innehåll

Innehåll:

  • Genomföra laborationer utifrån färdiga instruktioner
  • Använda naturvetenskaplig information, ta ställning och motivera ditt ställningstagande
  • Planera egna laborationer och utvärdera dem
  • Dokumentationer

Arbetsgång:

  • Utifrån ett laborationshäfte arbeta med ovanstående delar i ämnena biologi, kemi och fysik

Bedömning:

  • Hur du genomför laborationer utifrån givna planeringar, jämför resultaten, utvärderar dem och resonerar runt resultaten
  • Hur du planerar egna laborationer utifrån givna frågeställningar
  • Hur du utifrån faktatexter och en frågeställning tar ställning, motiverar och formar en text samt för ett eget resonemang runt för- och nackdelar utifrån ditt ställningstagande
  • Din dokumentation i alla delar

Matriser

Fy Bi Ke
Laborationer åk 9

E
C
A
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.