👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering

Skapad 2018-09-24 09:05 i Läroverket Hudiksvall
Vi jobbar med grunder i brukspiano, bruksgitarr, slagverk & ensemblespel i smågrupper. Planeringen kan komma att förändras under terminens gång.
Grundskola 7 Musik
Här är en matris där du kan se på vilken nivå du ligger i de olika arbetsområdena vi jobbar med.

Innehåll

Slagverk 

Vi kommer i gå genom grundslagen öppet slag, slapp samt basslag på Djemge/Congas. Vi kommer att prova några enkla övningar för dessa slagverk.
Rytm 1 & 2: https://www.youtube.com/watch?v=duPsYYUfg2I
Rytm 3: https://www.youtube.com/watch?v=DZFP5hm7iKg&index=4&list=PLpcG6aYnklkBp0eTM3YhumUv2B3uTssb0

Brukspiano 

Vi kommer att jobba med olika kompmodeller på piano. Låten vi använder innehåller ackorden D, em, G, A7 och kompmodellerna spelas i fyrtakt. Vi kommer också att gå genom vad stamtonerna heter & vart stamtonerna sitter på pianot.

Bruksgitarr 

Vi kommer att jobba med en kompmodell på gitarren. Låten vi använder innehåller ackorden D, em, G, A7. Kompmodellen spelas i fyrtakt.
Vi kommer också att gå genom vad strängarna heter & var de sitter på gitarren.

Matriser

Mu
Matris Grundkurs

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slagverk
  • Mu
  • Mu
  • Mu  7-9
Du har inte visat att du når kunskapskraven på denna uppgift.
Du visar att du kan grundslagen öppet, slapp & basslag samt deltar i övningarna & följer pulsen med viss timing.
Du visar att du kan grundslagen öppet, slapp & basslag samt deltar i övningarna & följer pulsen med relativt god timing.
Du visar att du kan grundslagen öppet, slapp & basslag samt deltar i övningarna & följer pulsen med god timing.
Bruksgitarr
  • Mu
  • Mu  7-9
Du har inte visat att du når kunskapskraven på denna uppgift.
Du kan spela kompmodellen med minst ett ackord. Du har viss tajming & visst flyt & med ganska ren ton. Du anpassar dig & följer pulsen i viss mån.
Du kan spela kompmodellen med relativt god tajming & hinner byta ackord med relativt gott flyt & relativt ren ton. Du anpassar dig & följer pulsen relativt väl.
Du kan spela kompmodellen med god tajming & hinner byta ackord med gott flyt & god ton. Du anpassar dig & följer pulsen väl.
Brukspiano
  • Mu
  • Mu  7-9
Du har inte visat att du når kunskapskraven på denna uppgift.
Du kan spela en av kompmodellerna med viss tajming & med visst flyt. Du spelar med minst ett ackord i höger hand Du anpassar dig & följer i viss mån pulsen.
Du kan spela vilande ackord & umpakomp med grundtonen i basen med relativt god tajming & hinner byta ackord med relativt gott flyt. Du anpassar dig & följer pulsen relativt väl.
Du kan spelakompmodellen med grundtonen i basen med god tajming & hinner byta ackord väl med gott flyt. Du anpassar dig & följer pulsen väl.
Gemensam sång
  • Mu
  • Mu  7-9
  • Mu  7-9
Du har inte visat att du når kunskapskraven på denna uppgift.
Du kan delta i gemensam sång & följer då med viss säkerhet rytm & tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång & följer då med relativt god säkerhet rytm & tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång & följer då med god säkerhet rytm & tonhöjd.