Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tittskåp

Skapad 2018-09-24 09:22 i Hamburgsundskolan Tanum
Sammarbete med SV, på temat Släktforskning. Ni skall få tillverka Tittskåp i trä och innuti (och även utanpå, om ni vill), kommer ni att få skapa en liten värld, som man kan titta in i. Som tar avstamp från er släktforskning.
Grundskola 4 – 6 Slöjd Svenska Bild

Ni skall få tillverka Tittskåp i trä och innuti (och även utanpå, om ni vill), kommer ni att få skapa en liten fantasivärld, som man kan titta in i. Temat är monstret. Ni kan skapa en känsla eller en konkret bild i rummet utifrån ert arbete i svenskan och på bilden. Detta är slöjd i sammarbete med bild och svenska dvs.(ämnesövergripande).

Innehåll

Mål

Syfte

Syftet med "Tittskåpet" är att utveckla slöjdens alla fyra förmågor:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Vi kan på detta sätt bedöma alla kunskapskrav i denna uppgift.

 

Centralt innehåll och konkretiserade mål

 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömmer din förmåga att;
- använda vertyg,teknik och material för att få ett visst uttryck, berättande
- blanda olika material
- komma på idéer utifrån inspiration
- dokumentera din process, arbete och egen insats och resultat med foto/film och text, i classroom
- presentera ditt slutgiltiga arbete inför klassen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Ni kommer börja med att tillverka en låda i måtten ca 15x15 cm och får då öva på grundmoment som att  såga, mäta, sättaihop och få en rät vinkel.


Under tiden ni gör detta funderar ni över hur ni vill skapa ditt inre fantasirum i ditt tittskåp.
Hur ska man se vem som är huvudpersonen i ditt rum? som du vill skapa en liten värld utifrån. 

Dokumentera ditt arbete med foto/film och text i classroom.
Presentera sitt färdiga arbete inför klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sv Sl Bl
Slöjdmatris år 6

E
C
A
Arbetssätt
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handverktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Egna val utifrån syfte och miljö
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Eget initiativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Slöjdföremåls betydelse
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: