👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömfångare

Skapad 2018-09-24 09:28 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Fånga de fina drömmarna och släpp de onda drömmarna!

Innehåll

Vi börjar med en genomgång. Vad kommer drömfångare ifrån. 

Vi kommer att göra drömfångare som du först gör en ritning om. Vilka färger vill du ha och varför. Drömfångaren påverkas av din sinnesstämning. Vilka färger och pärlor kommer att passa på din drömfångare?

Vi kommer att att titta på olika drömfångare som inspiration och en film om hur man kan göra en drömfångare, alla blir olika. Du kommer att jobba utifrån muntliga instruktioner och dokumentera din process i ett dokument på din chromebook.

 

Material du behöver:

 • metallring eller återanvänt plastlock (går också bra med gren)
 • tyg
 • garn
 • fjädrar 
 • pärlor

 

Du kommer att träna på:

 • planering, skiss
 • mäta
 • riva i tyg
 • knyta
 • väva
 • färg och form

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6