Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken Normer och värden Ht-18

Skapad 2018-09-24 09:48 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Björken

Prioriterat mål

ARBETSLAGET SKA:

GÖRA BARNEN UPPMÄRKSAMMA PÅ ATT MÄNNISKOR KAN HA OLIKA ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR SOM STYR DERAS SYNPUNKTER OCH HANDLANDE.

Nuläge

Vi reflekterar i mindre grad hur vi uttrycker oss ur ett jämnställdsperspektiv.

 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi observerar och är lyhörda för varandra.

Vi kommer ifrågasätta både positivt och negativt med varandra. 

 

Så här ska vi följa upp

Vi diskuterar med varandra .

Uppföljning

 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: